Over ons

Dit zijn we

In Friesland hebben we vijf netwerken: Noordoost, Noordwest, Zuid, Zuidoost en Zuidwest. De netwerkleden zijn organisaties in de betreffende regio’s die zich bezighouden met palliatieve zorg: huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuiszorgapotheken, geestelijk verzorgers, en hospices.

Dit doen we

De vijf netwerken stimuleren een optimale invulling en organisatie van zorg in de laatste levensfase van een patiënt/cliënt. Er wordt op lokaal, regionaal, maar ook op provinciaal niveau intensief samengewerkt en tijdig passende zorg georganiseerd die aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten/cliënten en hun naasten. De vijf netwerken faciliteren en coördineren de samenwerking, bieden scholing en deskundigheidsbevordering, organiseren gezamenlijke activiteiten én brengen palliatieve zorg breed onder de aandacht in Friesland.

Dit is ons streven

Ons doel is optimale samenwerking tussen alle zorgverleners in Friesland op het gebied van palliatieve zorg, zodat iedere patiënt/cliënt de best mogelijke zorg krijgt in de laatste fase van het leven.

logo-s-NPZF.png

Contact