Voor patiënten en naasten

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die door ouderdom of door een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven komen. Dat kan bijvoorbeeld door kanker komen, maar ook COPD, hartfalen of dementie. De zorg of behandeling is niet op genezing, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven gericht.
Bij palliatieve zorg is er aandacht voor: 

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid
  • psychische klachten zoals gevoelens van angst
  • sociale aspecten zoals zorg voor de naasten en dierbaren
  • spirituele vraagstukken zoals vragen rondom leven en dood

Op de website overpalliatievezorg.nl vindt u alle beschikbare informatie over deze facetten van palliatieve zorg.

Kijk voor informatie over alle partijen die palliatieve zorg in onze regio's bieden onder Zorg in de regio.

Contact