Mantelzorg

Ieder mens krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt ’t of je hebt (in de toekomst) mantelzorg nodig. Voor veel mensen is dit een vanzelfsprekend gegeven: je zorgt uit liefde voor elkaar. Maar wat houdt mantelzorg nu precies in?

Mantelzorg is alle hulp aan iemand die hulp nodig heeft door een persoon uit diens directe sociale omgeving, die verder gaat dan alleen de ‘gebruikelijke’ hulp. Ook minder intensieve hulp, hulp aan huisgenoten en hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. (Definitie: Sociaal Cultureel Planbureau.)

Mantelzorg is onbetaald (hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen valt hierbuiten) en vrijwillig, maar is nooit vrijwilligerszorg: mantelzorg komt op je pad en vrijwilligerszorg is een keuze.

Ga naar de website van MantelzorgNL voor meer informatie.

Mantelzorg in Friesland

Hieronder vind je enkele organisaties in Friesland die zich (o.a.) richten op mantelzorg.

 

Contact