Hospicezorg

In Friesland wordt op verschillende plekken hospicezorg aangeboden. Klik hier voor een overzicht.

Nieuw bij St. Maarten (1-3-2024)
Scherm­afbeelding-2024-03-01-om-09-28-21.png

Onderzoek hospicezorg in Friesland

In opdracht van de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân is in 2022/2023 onderzoek gedaan naar hospicezorg. In dit rapport lees je de uitkomsten van deel 1 van het onderzoek. Je ziet welke soorten hospicezorg er zijn, hoe ze werken en op welke manier de financiering loopt. Bovendien lees je waar we in Friesland tegenaan lopen. Het rapport krijgt in de 2024 een vervolg in een actieplan.

Klik hier voor het rapport.

afbeelding-rapport-hospicezorg.png


Op donderdag 7 september 2023 werd in een door de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân in samenwerking met de Friese VPTZ-organisaties en ROS Friesland georganiseerde bijeenkomst besproken hoe we samen komen tot een Friese actie-agenda voor toekomstbestendige hospicezorg. Zo'n 80 zorgprofessionals waren hierbij aanwezig.

Plenair werd het onderzoeksrapport van ROS Friesland belicht vanuit verschillende invalshoeken door Klaus Boonstra (bestuur VPTZ Friesland), Ester Kuiper (Raad van Bestuur KwadrantGroep), Geke Lukkes (coördinator VPTZ Noordwest Friesland), Karin Scheepstra (verpleegkundige VPTZ Noordwest Friesland), Maaike van der Meulen (adviseur ROS Friesland) en Trees Flapper (voorzitter Centrale Cliëntenraad Noorderbreedte).

foto-hospicezorg-7-9-23.jpeg

Diverse zorgprofessionals hebben zich inmiddels beschikbaar gesteld zitting te nemen in de klankbordgroep die het komende half jaar, samen met ROS Friesland, aan de slag gaat met het realiseren van een actie-agenda. De input die tijdens de bijeenkomst bij de rondetafelsessies is opgehaald, ligt hieraan ten grondslag.

 

 

Contact