Maatschappelijke Bewustwording

Maatschappelijke Bewustwording

Het NPPZ II streeft naar een maatschappij waarin palliatieve zorg bespreekbaar is. Een van de hoofddoelstellingen van het NPPZ II is het vergroten van de Maatschappelijke Bewustwording over wat palliatieve zorg is en wat het voor iemand kan betekenen. Dit start met het verkennen van wat er allemaal al gebeurt op dit onderwerp en wat er bekend is over maatschappelijke bewustwording en het vergroten daarvan. Die informatie gebruiken we om verder aan de slag te gaan met de volgende onderwerpen:

  •  Publiekscampagne(s)
  •  Agendasetting: het creeeren van aandacht voor het onderwerp Palliatieve zorg in de media
  •  Het verder ontwikkelen van de websites overpalliatievezorg.nl en palliaweb.nl Het stimuleren en ondersteunen van bestaande initiatieven, Bijeenkomsten
  •  Gesprekken Thuis
  •  Versterken samenwerking

door (onder andere):

  • het vervolg op eerdere publiekscampagnes
  • Overpalliatievezorg
  • Palliaweb
  • verbinden van samenwerkingspartners en stakeholders
  • ondersteunen van diverse bestaande initiatieven, landelijk en regionaal

Het team COM (Communicatie, Online, Marketing) van PZNL coördineert het ontwikkelen van de communicatiestrategie voor de lange termijn (2023 t/m 2026) in relatie tot het thema Maatschappelijke Bewustwording. Die strategie is opgebouwd uit zeven projecten. Creatie van publiekscampagnes is daar één van, maar ook bijvoorbeeld het stimuleren van bijeenkomsten, optimaal samenwerken of het bereiken van de media. Bij het ontwikkelen worden samenwerkingspartners, zoals Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia Palliatieve Zorg, stakeholders uit de Coöperatie PZNL en de Stuurgroep NPPZ II, betrokken om zo een breed gedragen en jarenlange strategie te realiseren.

Vanuit het NPPZ II kreeg dit in maart 2023 al vorm in de campagne Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld. Zes patiënten vormden op zes posters samen het gezicht van de campagne. De posters hingen een week lang in 3.000 abri's en mupi's verspreid door heel Nederland. Doordat ambassadeurs van palliatieve zorg een foto van een 'Niet uitbehandeld-abri' op hun eigen tijdlijn deelden, genereerde de campagne veel aandacht. Ook in het veld is er al veel ontwikkeld en in beweging als het gaat om Maatschappelijke Bewustwording. Denk aan initiatieven als In gesprek met de burger, In gesprek over leven en dood en het Behandelpaspoort.

De komende tijd analyseren we het taalgebruik rondom palliatieve zorg, zodat we straks (bijvoorbeeld in publiekscampagnes) met ons taalgebruik de juiste emoties en beelden aan kunnen wakkeren. Waarmee de boodschap die we met elkaar willen overbrengen, aan overtuigingskracht wint. Ook lichten we het PZNL online-aanbod door, zodat we weten wat er al is en wat er nodig is om straks onze (communicatie)doelen te bereiken. We zetten op een rij wat er in de wetenschappelijke literatuur te vinden is en kijken naar voorbeelden in de praktijk zoals hierboven. Een eerste verkenning van praktijkinitiatieven in het land heeft plaatsgevonden; deze diepen we nu verder uit. En natuurlijk inventariseren we wie ons kan en wil helpen om de boodschap die we willen overbrengen, over de bühne te krijgen.

Samenwerkingsproducten met partners

Hoewel we ons bij het streven naar maatschappelijke bewustwording rondom palliatieve zorg vooral op de brede bevolking richten, onderscheiden we daarin ook een aantal subdoelgroepen. Eén van die subdoelgroepen is de groep generalistische zorgverleners. Ook bij hen bestaat immers een tekort aan kennis over palliatieve zorg. In samenwerking met de Stichting PalZon onderzoeken we nu bijvoorbeeld hoe de website Palliaweb beter kan worden ingezet om resultaten van wetenschappelijk onderzoek bij zorgverleners onder de aandacht te brengen. Een ander initiatief dat de inhoud van Palliaweb raakt, is dat we in samenwerking met de Kaderopleiding Palliatieve Zorg op LinkedIn een reeks columns publiceren van artsen die deze opleiding volgen. Ook daarmee hopen we de groep generalistische zorgverleners te bereiken.

Stimuleringsregelingen Maatschappelijke Bewustwording

Als mensen op tijd nadenken over hun waarden, wensen en behoeften in de laatste levensfase, is de kans groter dat zij op dat moment passende zorg krijgen die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. 
Vanuit het NPPZ II Maatschappelijke Bewustwording wordt een extra stimulans gegeven aan het bereiken van deze doelstellingen. Dit gebeurt door middel van twee stimuleringsregelingen voor regionale activiteiten: de sitmuleringsregeling voor bijeenkomsten en de stimuleringsregeling initiatieven.

Klik hieronder voor meer informatie en het aanvragen van de stimuleringsregeling

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 5 september 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.