Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Soort materiaal
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Proactieve zorgplanning in zorglocaties voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
Proactieve zorgplanning (advance care planning - ACP) is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgprofessionals hebben een ACP-programma om proactieve zorgplanning in een zorgsetting te implementeren en borgen.
Verbeteren palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is palliatieve zorg een extra uitdaging. Het implementeren van instrumenten of methodieken gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg kan helpen de palliatieve zorg in een zorgorganisatie te borgen.
Combineren van betaald werk en mantelzorg
Publicatie
Het combineren van betaald werk en mantelzorg aan het levenseinde in de thuissituatie: inzichten uit een kwalitatieve studie onder mantelzorgers in Nederland
Nieuw op Palliaweb | Competentiescan palliatieve zorg
Nieuws26-11-2021
De competentiescan palliatieve zorg voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen is gelanceerd op Palliaweb. De scan laat zien hoe zorgverleners scoren op kennis, vaardigheden en attitude binnen de CanMEDS-rollen en welke bij- en nascholingen passen bij de uitkomst.
Palliatieve zorg voor dak- en thuislozen (handleiding)
Onderwijsmateriaal
Handleiding palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn: interactief onderwijs voor zorgverleners en hulpverleners.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding13-01-2022t/m24-03-2022
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding18-01-2022t/m26-04-2022
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding05-04-2022t/m21-06-2022
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding20-01-2022t/m09-06-2022
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Palliatieve zorg bij COPD (webinar)
Agenda01-12-2021
Webinar over palliatieve zorg bij COPD voor zorgverleners die willen bijdragen aan palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten.
Palliatieve zorg bij Corona (webinar)
Agenda30-11-2021
Webinar over aandachtspunten in de palliatieve zorg bij COVID-19. Naast casuïstiek is er aandacht voor transmurale zorg, de rol van zuurstof en optiflow in de palliatieve fase.
Symptoombehandeling in de palliatieve zorg optimaliseren
Publicatie
Suboptimale symptoombehandeling bij patiënten met een levensbeperkende ziekte is een groot probleem. Een Clinical Decision Support System (CDSS), dat door patiënten ingevulde vragenlijst en geïndividualiseerde aanbevelingen combineert, heeft het potentieel om de symptoombehandeling te verbeteren.
Voorspellende waarde van de ‘surprise question’ bij idiopathische longfibrose
Publicatie
De voorspellende waarde van de ‘surprise question’ voor éénjaars mortaliteit in idiopathische longfibrose: een prospectieve cohort studie
Gevoel van betrokkenheid en emotioneel functioneren van proactieve zorgplanning
Publicatie
Proactieve zorgplanning (advance care planning - ACP) hangt positief samen met de kwaliteit van zorg, maar de impact ervan op het emotioneel functioneren van de patiënt is nog onduidelijk.
Wijs patiënten en naasten op vernieuwd patiëntenplatform met gratis flyer
Nieuws19-11-2021
Patiënten en naasten kunnen sinds 9 oktober 2021 terecht op de vernieuwde website overpalliatievezorg.nl. Zorgprofessionals kunnen gratis flyers ontvangen om patiënten en naasten te informeren over deze vernieuwde website.
Gesignaleerd in de media #17
Nieuws18-11-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: nieuw boek over het leven in een hospice, oratie van Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde Yvette van der Linden, Oog voor Naasten en een mobiel hospice in het ziekenhuis.
Het schilderij ´Arbeiderens dødsleie´ (1888) door Hans Heyerdahl
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij ´Arbeiderens dødsleie´ (1888) door Hans Heyerdahl. Het schilderij is een weergave van herkenbare menselijke omstandigheden. De dood komt ongelegen en onherroepelijk.
Het e-naastenoverleg: een noodgedwongen maar leerzaam experiment
Publicatie
Het naastenoverleg is een van de hoekstenen van het gezamenlijk nemen van beslissingen in een palliatieve zorg situatie. In het begin van de COVID-19-pandemie ontwierp een palliatieve zorgteam in Amerika een procedure om dit soort overleg online te voeren.
Methadon: prima combinatie met andere opioïden
Publicatie
De toevoeging van een lage dosis methadon aan een ander opioïd is een goed ingeburgerde werkwijze in de Zweedse palliatieve zorg en lijkt een veilige manier om de unieke farmacologische eigenschappen van methadon te benutten, vooral bij patiënten met complexe pijn bij kanker aan het eind van het leven.
Implementeren van een communicatieproces bij ernstige ziekte: wordt bijzonder nu normaal?
Publicatie
Het belang van spreken met ernstig zieke mensen over prognose, voorkeuren en doelen is groot. De eerstelijnszorg is de beste plek voor het gesprek, maar het wordt maar met 14% tot 35% van oudere volwassenen gevoerd.  De Serious Illness Care Program (SICP) is manier om het gesprek vaker te voeren.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.