Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Contact Palliaweb'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Thema's
Contenttype
Zorgaanbod
Zorgvragers
Zorgverleners
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Soort materiaal
Nieuw onderwijsplatform op Palliaweb voor verankering palliatieve zorg in zorgopleidingen
Nieuws15-04-2021
Op 15 april lanceerden PZNL en O²PZ het landelijke Onderwijsplatform Palliatieve Zorg. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van meer kennis van palliatieve zorg bij iedere zorgverlener – en uiteindelijk betere zorg voor de patiënt en zijn naasten.
Rouw bij naasten (Taak 2 Leerlijn Stervensfase)
Onderwijsmateriaal
Taak 2 van de leerlijn 'Stervensfase' legt de nadruk op de rol van de zorgverlener tijdens stervensfase, nazorg en rouwproces. Ook na het overlijden van een patiënt is de taak als zorgverlener niet klaar; er hoort nog aandacht te zijn voor de naasten: de nazorg en het rouwproces.
Markeren van de palliatieve fase (Taak 1 Leerlijn Stervensfase)
Onderwijsmateriaal
Taak 1 van de Leerlijn Stevensfase leert hoe de palliatieve fase gemarkeerd kan worden. Door niet tijdig de palliatieve fase te signaleren, zijn er patiënten die niet op tijd passende zorg krijgen in deze fase. Het markeren van de palliatieve fase voorkomt dit probleem. Door te markeren wordt er namelijk van curatieve zorg overgeschakeld op palliatieve zorg.
Leerlijn stervensfase
Onderwijsmateriaal
De leerlijn 'Stervensfase' is een verzameling leertaken, gericht op markeren, rouw en de stervensfase en biedt een variatie aan onderwijsmaterialen en activiteiten die naar eigen inzicht flexibel kunnen worden ingezet op verschillende plekken in het curriculum. 
Kennismaken met het perspectief van patiënten op palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal
Communicatieonderwijs dat vooral in het teken staat van de eerste fase van het consult, het voeren van een ‘natuurlijk’ gesprek met de patiënt en het achterhalen van de hulpvraag.
Een gesprek rond zingeving aangaan en werken met het Diamantmodel (Taak 6 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
In leertaak 6 van de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' bekijken studenten kort videofragmenten over een gesprek met een patiënt rond zingeving. Het spanningsveld dat de patiënt rond zingeving naar voren brengt, is terug te voeren op het diamantmodel van Carlo Leget, waarmee de studenten een (open) kader krijgen om de dimensie zingeving vanuit te kunnen benaderen.
Palliatieve zorg in de GGZ
Opleiding
Om de GGZ-professional te ondersteunen bij palliatieve zorg is de toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ' ontwikkeld. Deze is mede gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. In deze korte opleiding Palliatieve zorg in de GGZ wordt de hulpverlener geleerd effectief van de toolkit gebruik te maken.
End of life, een vierluik (webinars)
Opleiding
Webinarreeks in vier onderdelen die bedoeld is voor artsen, geestelijk verzorgers, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden die zowel binnen als buiten het ziekenhuis, in aanraking komen met patiënten in een palliatieve setting, in het bijzonder de stervensfase. 
Palliatieve zorg & End of life care
Opleiding
Carend staat voor Care at the end of life. De organisatie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland door middel van verschillende opleidingen.
Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (training)
Opleiding
In de training 'Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' leren deelnemers met de cliënt en naasten praten over het naderende levenseinde, de wensen, doelen en voorkeuren van de cliënt en zijn naasten en de beslissingen die genomen dienen te worden.
Palliatieve zorg symptomen
Opleiding
In de cursus 'Palliatieve zorg symptomen' leren deelnemers wat veelvoorkomende symptomen binnen de verschillende dimensies zijn en welke meetinstrumenten daarvoor te gebruiken zijn. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan aspecten van symptoommanagement.
Palliatieve zorg basiskennis
Opleiding
In de cursus 'Palliatieve zorg basiskennis' komt de basis van de palliatieve zorg aan bod. In de cursus leren deelnemers onder andere de kenmerken van palliatieve zorg, de verschillende fases, zorg en beslissingen rond het levenseinde en aandachtspunten in de stervensfase.
Basisscholing palliatieve zorg (blended learning)
Opleiding
Basiscursus voor verzorgenden of verpleegkundigen niveau 3/4 die op zoek zijn naar verdieping van hun (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg.
Basisscholing palliatieve zorg (blended learning)
Opleiding
Basiscursus voor verzorgenden of verpleegkundigen niveau 3/4 die op zoek zijn naar verdieping van hun (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg.
Effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over palliatieve zorg
Opleiding
In de training 'Effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over palliatieve zorg' leren deelnemers in hun communicatie aan te sluiten bij laaggeletterden.
Omgaan met verlies en rouw
Opleiding
Iedere zorg-of hulpverlener zou kennis moeten hebben over rouw. Leren over rouw is leren over het leven (Manu Keirse). Na het volgen van de scholing 'Omgaan met verlies en rouw' kunnen zorgverleners het verschil maken in tijden van afscheid nemen, verlies en verdriet voor de mensen waar je mee werkt.
Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg
Opleiding
Palliatieve zorg is bij uitstek een vakgebied waarbij interdisciplinaire samenwerking belangrijk is. Deze interdisciplinaire samenwerking is niet alleen belangrijk voor zorgverleners, maar zeker ook voor onderzoekers op het gebied van palliatieve zorg. In dat kader worden de Wetenschapsdagen georganiseerd.
Maatschappelijk werk in de palliatieve zorg
Opleiding
De scholing 'Maatschappelijk werk in de palliatieve zorg' gaat in op de psychosociale hulpverlening in de palliatieve zorg. In de scholing ontwikkelen deelnemers kennis en vaardigheden om psychosociale hulpverlening te verlenen.
Ik weet niet wat ik zeggen moet
Opleiding
Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij in gesprek gaan met ongeneeslijk zieken over het levenseinde. Maar hoe doe je dat? Waarover praat je en wanneer begin je? Op die vragen gaat de scholing 'Ik weet niet wat ik zeggen moet' in.
Optimaliseer je onderwijs over palliatieve zorg
Etalagepagina
Middelen om onderwijs palliatieve zorg te verbeteren, zoals het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0, een toolbox met onderwijsmaterialen. Op de pagina Interprofessioneel opleiden is te zien wie in de zorgketen welke taken op welk moment op zich neemt.
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.