Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Naast het gebruik van de filters kun je ook werken met zogenaamde operatoren in je zoekterm. Binnen de zoek machine kun je gebruik maken van:

  • AND: dit gebruik je als allebei de zoektermen in het resulaat moeten voorkomen
  • OR: dit gebruik je als één van de zoekwoorden moet voorkomen in het resultaat
  • NOT: dit gebruik je als het eerste zoekwoord wel en het tweede zoekwoord niet in het resultaat moet voorkomen.
  • " ": plaatst tekst tussen aanhalingstekens om resultaten te vinden waar deze tekst letterlijk voorkomt.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Soort materiaal
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Gesignaleerd in de media #52
Nieuws17-04-2024
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer over de wens van artsen om naasten te betrekken bij de beoordeling van een euthanasieverzoek.
Kleinschalig onderzoek naar de waarde van een app voor thuismonitoring (Pallium-interview)
Publicatie
Kan de Patient Journey App van waarde zijn in de palliatieve zorg? Anesthesiemedewerker Erik Balduk van Treant Zorggroep onderzocht het voor de Master van zijn opleiding Health Informatics. Moraal van het verhaal: zo’n app kan zeker van waarde zijn, maar dan moet er wel serieus werk gemaakt worden van de implementatie.
Transmurale inrichting en inzet van de in pz gespecialiseerde zorgverlener bij complexe casuïstiek
Project
Hieronder worden 5 initiatieven getoond die bijdragen aan de inrichting van de proactieve transmurale inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener. Deze initiatieven zijn binnen het NPPZII benoemd als kansrijke en opschaalbaar.
Proactieve zorgplanning bij (beginnende) dementie
Project
Deze interventie bevat handvatten en informatie om proactieve zorgplanning bij dementie te bevorderen, gebaseerd op de ervaringen en resultaten van het pilotproject Proactieve zorgplanning in Zeist.
6 Animaties over de essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gepubliceerd
Nieuws09-04-2024
Vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) zijn vandaag zes Animaties over de essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gepubliceerd. De animaties geven uitleg over Markering van de palliatieve fase, Gezamenlijke besluitvorming, Proactieve zorgplanning, Coördinatie en continuïteit van zorg, Deskundigheid en Effectieve communicatie.
Proactieve Zorgplanning bij dementie
Project
De interventie gaat om het bevorderen van bewustwording, deskundigheid en samenwerking tussen betrokken zorgverleners en het bevorderen van proactieve zorgplanning bij beginnende dementie.
Webinar: Een bitterzoete tijd - over nieuwe inzichten in passende ondersteuning door vrijwilligers in de laatste fase
Agenda28-05-2024
Voor een naaste betekent de inzet van een vrijwilliger tijd voor zichzelf. Maar kiezen voor jezelf betekent ook kiezen voor het weggeven van tijd met degene die je gaat verliezen.
Webinar 28 mei: Een bitterzoete tijd - over nieuwe inzichten in passende ondersteuning door vrijwilligers in de laatste fase
Nieuws09-04-2024
Deskundige vrijwilligers zijn van grote waarde voor extra ondersteuning van mensen in de palliatieve (terminale) fase en hun naasten. Maar het toelaten van een vrijwilliger thuis is geen vanzelfsprekendheid.
Gupta rapport ‘De olifant de kamer uit’ en Strategische agenda Transformatie palliatieve zorg gepubliceerd
Nieuws03-04-2024
Gupta rapport ‘De olifant de kamer uit’ en Strategische agenda Transformatie palliatieve zorg gepubliceerd
Gesignaleerd in de media #51
Nieuws03-04-2024
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer over de behoefte aan ondersteuning bij naasten van kankerpatiënten. 
Delier (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Delier' geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van patiënten met een levensbedreigende aandoening.
Palliatieve zorg voor kankerpatiënten met een korte levensverwachting (e-learning)
Onderwijsmateriaal
Deze e-learning staat op zichzelf en geeft uitleg over palliatieve zorg, over PTO en over het voeren van een gesprek over kwaliteit in de laatste levensfase.
Transformatie palliatieve zorg
Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 170.000 mensen waarvan 120.000 niet onverwacht (CBS, 2023). Hoewel palliatieve zorg integraal onderdeel van het reguliere zorgproces zou moeten zijn voor deze grote groep patiënten, is dit vaak nog niet het geval. Veel van hen krijgen nog geen, of niet-optimale, palliatieve zorg.
Stuurgroep NPPZ II
Informatie over de Stuurgroep NPPZ II
26 juni: Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg
Nieuws27-03-2024
Carend, Agora en Stichting PZNL organiseren op woensdagmiddag 26 juni het congres ‘Connecting Communities’ over de sociale benadering van palliatieve zorg.
Palliatieve zorg en verslavingszorg: 'Hij mocht weer even de mens zijn die hij was, en niet de patiënt' (long read)
Publicatie
Ondanks diverse pogingen om van zijn verslavingen af te komen, lukte het hem niet om grip op zijn leven te krijgen. Lammert verloor zijn lust tot leven en raakte steeds meer geïsoleerd van zijn omgeving en de samenleving.
Sympal - een dashboard voor hospices
Via het project Sympal werken we aan een dashboard voor het bij elkaar brengen van gegevens die standaard worden vastgelegd binnen hospices. Het doel is om hiervan te leren en om de zorg voor patiënten te verbeteren.
Proces herziening richtlijnen
Overzicht van het proces dat gevolgd wordt bij het herzien van richtlijnen palliatieve zorg.
Status richtlijnen
Een overzicht van de status van richtlijnen palliatieve zorg die momenteel in ontwikkeling zijn of worden herzien.
Webshop Stichting PZNL is live!
Nieuws26-03-2024
Sinds deze maand is de webshop van Stichting PZNL live gegaan. In de nieuwe rol van procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg heeft de stichting ook het beheer van de webshop op zich genomen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.