Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Naast het gebruik van de filters kun je ook werken met zogenaamde operatoren in je zoekterm. Binnen de zoek machine kun je gebruik maken van:

  • AND: dit gebruik je als allebei de zoektermen in het resulaat moeten voorkomen
  • OR: dit gebruik je als één van de zoekwoorden moet voorkomen in het resultaat
  • NOT: dit gebruik je als het eerste zoekwoord wel en het tweede zoekwoord niet in het resultaat moet voorkomen.
  • " ": plaatst tekst tussen aanhalingstekens om resultaten te vinden waar deze tekst letterlijk voorkomt.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Soort materiaal
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Naar betere zorg voor patiënten in hospices: Sympal+
Nieuws06-12-2022
Binnen Sympal+ werd gekeken welke gegevens uit hospices verzameld konden worden zonder extra registratielast en hoe de palliatieve zorg daarmee verbeterd kan worden.
Congres Leven toevoegen aan de dagen
Agenda16-03-2023
Congres met een gevarieerd en inspirerend workshopprogramma, voor zowel de geoefende palliatieve zorgverlener, als de beginner op dit terrein.
Vakblad Pallium is gestopt. Of toch niet?
Nieuws30-11-2022
Het fysieke vakblad Pallium is gestopt. Maar vanaf januari 2023 zal er maandelijks een Pallium-interview verschijnen op Palliaweb. Rob Bruntink gaat deze interviews afnemen.
Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg (webinar)
Agenda08-12-2022
Webinar waarbij het implementeren van stimuleringssubsidie in de palliatieve zorg centraal staat.
Nieuwe richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen
Nieuws28-11-2022
De herziene richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen is gepubliceerd. De inhoud is gebaseerd op de nieuwste kennis uit de praktijk en nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Palliatieve zorg thuis: PaTz simulatie
Onderwijsmateriaal
Palliatieve zorg thuis: PaTz simulatie
Het schilderij 'Doña Juana la Loca' (1877) door Francisco Pradilla
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij 'Doña Juana la Loca' ('Johanna de Waanzinnige') (1877) door Francisco Pradilla. Een extreem voorbeeld van pathologische rouw.
Lokaal morfine: Doen!
Publicatie
In deze Poolse studie werd bij 35 patiënten op aan maligniteiten gerelateerde pijnlijke wonden (ulcera) van huid en /of slijmvliezen lokaal morfine aangebracht en het effect bekeken.
Euthanasie bij iemand met dementie
Publicatie
De KNMG heeft een standpunt uitgebracht om houvast te geven bij euthanasie bij dementie. Het is interessant te weten welke ethische vragen naar voren komen in de Nederlandse praktijk van euthanasie bij dementie.
Levenseinde bij acute myeloide leukemie
Publicatie
Aan de hand van een casus en kennis die er is van patiënten met acute myeloide leukemie (AML), wordt het gebrek aan passende en tijdige palliatieve zorg onder de aandacht gebracht.
Het persoonlijk behandeldoel van de patiënt
Publicatie
Passende zorg is van het groot belang voor patiënten, naasten en clinici. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar nauwkeurige behandeldoelen.
Ascitespunctie helpt!
Publicatie
Vocht in de buikholte (ascites) kan voorkomen bij verschillende vormen van kanker. In dit onderzoek worden de voor- en nadelen van ascitesdrainage in kaart gebracht.
Gesignaleerd in de media #34
Nieuws24-11-2022
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: ervaringen van een huisarts met longkanker, inbedden van palliatieve zorg in opleidingen en praten over de laatste levensfase.
Eerste subsidieronde voor projecten proactieve zorgplanning start 6 februari
Nieuws23-11-2022
De eerste ronde voor subsidieaanvragen voor kansrijke projecten binnen de palliatieve zorg start op 6 februari 2023. Organisaties kunnen maximaal € 35.000 subsidie aanvragen voor projecten over proactieve zorgplanning.
Nieuwe richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase
Nieuws23-11-2022
De richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase zijn herzien aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke kennis en knelpunten uit de praktijk.
Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning (SVP)
Project
Voor patiënten in de palliatieve fase heeft palliatieve zorg een positief effect op de kwaliteit van leven. Als zorgverleners signaleren wat de patiënt bezighoudt, kan hiermee rekening worden gehouden in de zorgplanning.
Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking
Project
Dit project realiseert meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten en maakt proactieve zorgplanning (pzp) een vast onderdeel van de zorg.
Digitale nalatenschap (eendaagse scholing)
Opleiding09-02-2023
Cursus voor zorgverleners over het aangaan van gesprekken met patiënten in de palliatieve fase over digitale nalatenschap.
Kinderpalliatieve zorg (basistraining)
Agenda07-02-2023t/m18-04-2023
Vierdaagse basistraining vanaf 12 september 2022 waarin actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van de palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod komen.
Palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (basiscursus)
Opleiding19-01-2023t/m02-02-2023
Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgende bestaande uit een e-learning en twee interactieve dagdelen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.