Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Naast het gebruik van de filters kun je ook werken met zogenaamde operatoren in je zoekterm. Binnen de zoek machine kun je gebruik maken van:

  • AND: dit gebruik je als allebei de zoektermen in het resulaat moeten voorkomen
  • OR: dit gebruik je als één van de zoekwoorden moet voorkomen in het resultaat
  • NOT: dit gebruik je als het eerste zoekwoord wel en het tweede zoekwoord niet in het resultaat moet voorkomen.
  • " ": plaatst tekst tussen aanhalingstekens om resultaten te vinden waar deze tekst letterlijk voorkomt.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Soort materiaal
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners
Onderwijsmateriaal
'Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners' is een boek over palliatieve zorg. Het boek is geschreven door Rob Bruntink en Mariska Overman.
Ziekte van Parkinson in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal
De casus gaat over een mevrouw van 75 jaar met toenemende klachten van de ziekte van Parkinson, tot aan haar overlijden. De casus is geschreven voor medisch behandelaren (bijvoorbeeld artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants).
Palliatieve zorg en delier (casus)
Onderwijsmateriaal
In deze casus wordt een patiënt besproken die vanwege zijn klinische achteruitgang opgenomen is op de afdeling medische oncologie. Er is verwardheid en onrust opgevallen. De zorgverlener, arts of verpleegkundige/verpleegkundig specialist (al dan niet in een palliatief team) wordt bij deze patiënt in consult gevraagd.
Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2023
Agenda23-11-2023t/m24-11-2023
De Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg vinden plaats op 23 en 24 november 2023 in het Hof van Liere, te Antwerpen.
Gesignaleerd in de media #40
Nieuws26-09-2023
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: de euthanasiewet, de plannen van het kabinet voor zorg en gezondheid, hospice-zorg en palliatieve zorg voor kinderen.
Materialen om te gebruiken voor de organisatie van informatiebijeenkomsten maatschappelijke bewustwording
Op deze pagina staan materialen die u kunnen helpen bij de organisatie van een informatiebijeenkomst voor burgers gericht op maatschappelijke bewustwording.
Herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase gepubliceerd
Nieuws26-09-2023
De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met slaapproblemen en met een levensverwachting die korter is dan drie maanden.
Oproep: doe mee aan het onderzoek Leren en Verbeteren Palliatieve Zorg (LeVePZ)
Nieuws25-09-2023
Werk jij als kwaliteitsfunctionaris in de gezondheidszorg? Wil je helpen de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn te verbeteren? Vul de enquête in.
FTO-casuïstiek Palliatieve zorg en cultuurverschillen
Onderwijsmateriaal
De FTO-casuïstiek is bedoeld voor huisartsen en apothekers die in een FTO-bijeenkomst aandacht willen besteden aan de voorlichting en zorg in de palliatieve fase aan mensen met een niet-westerse achtergrond en/of mensen met andere (culturele) opvattingen.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Opleiding
Palliatieve zorg zou een essentieel deel uit moeten maken van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar is dit wel altijd zo? Wat is gepaste zorg in de palliatieve fase? Hoe kan je deze zorg afstemmen op deze bijzondere doelgroep? Welke kwaliteitsverbeteringen zijn er mogelijk in de praktijk?
Symposium richtlijnen Palliatieve zorg
Agenda12-12-2023
Op dinsdag 12 december 2023 vindt het Symposium Richtlijnen Palliatieve zorg plaats. Dit symposium markeert de afronding van het meerjarenplan waarin IKNL en KNMG samen hebben gewerkt om verouderde richtlijnen Palliatieve zorg versneld te herzien.
Symptoomlastmeting
Op zaterdag 14 oktober 2023 is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Vanuit PZNL willen wij dit moment graag aangrijpen voor het in kaart brengen van de symptoomlast van zoveel mogelijk mensen in de palliatieve fase op één moment.
De wijze waarop de spirituele dimensie zich bij ouders van een kind met een levensbeperkende of levensbedreigende aandoening manifesteert
Publicatie
Spiritualiteit verwijst naar de dynamische dimensie van het menselijk leven die betrekking heeft op de manier waarop mensen zin, doel en transcendentie ervaren (EAPC definitie). Voor ouders kan het een ingewikkelde opgave zijn om zorg te dragen voor een kind met een levensbeperkende of levensbedreigende aandoening en tegelijkertijd het gezinsleven in goede banen te leiden. Dit kan vragen over betekenisgeving en zingeving oproepen die door zorgverleners vaak niet worden herkend of erkend. Daarom deden we onderzoek naar de wijze waarop de spirituele dimensie zich bij ouders van ernstig zieke kinderen manifesteert.
Proactieve Zorgplanning voor Iedereen!
Agenda28-11-2023
Save the date! Op 28 november 2023 vindt de werkconferentie Proactieve Zorgplanning plaats voor iedereen in de Reehorst te Ede.
Symposium over de kracht van samen leven
Agenda03-11-2023
Palliatieve zorg die altijd voor iedereen beschikbaar is. Dat vraagt om een brede maatschappelijke beweging. Bardo gelooft dat verankering van zorg in de maatschappij een antwoord geeft op de vragen die spelen in de laatste levensfase. Door lokale en regionale samenwerking. Sterven, verlies, rouw en zorg als sociaal gebeuren vanuit tal van invalshoeken die de kracht van samen leven onderstreept. Beleef het mee!
Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek en Impact 2024
Nieuws14-09-2023
Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) van het Amsterdam UMC kent ieder jaar twee jaarprijzen Palliatieve Zorg toe. De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens het Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg op 1 februari 204.
Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg
Agenda01-02-2024
Sinds 2011 organiseert het EPZ elk jaar het 'Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg'. Het eerstvolgende symposium vindt plaats op 1 februari 2024.
Tweede pilot proactief gegevens delen - meld je aan
Nieuws13-09-2023
Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start over het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens of het delen kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.
Gesignaleerd in de media #39
Nieuws12-09-2023
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: sterven en de begeleiding vanuit het perspectief van de huisarts, digitalisering en palliatieve zorg en het Expertise Centrum Palliatieve zorg van Amsterdam UMC.
Participatiematrix Onderwijs
Publicatie
Onderzoekers en projectteams doen er goed aan om al vóór de start van hun onderzoek, project of subsidieaanvraag het zorgonderwijs te betrekken. Zo vergroten ze de kans dat hun uitkomsten daadwerkelijk worden geïmplementeerd in de zorgpraktijk. De Participatiematrix Onderwijs helpt hierbij.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.