Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Contact Palliaweb'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Thema's
Contenttype
Zorgaanbod
Zorgvragers
Zorgverleners
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Soort materiaal
Factsheet 'DBC palliatieve zorg'
Publicatie
Factsheet medisch specialistische zorg 2021 over registratie DBC palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen. Deze factsheet beschrijft de registratievereisten voor een declarabel zorgproduct palliatieve zorg.
Online Training 'Zelfzorg voor verpleegkundigen en verzorgenden (in de palliatieve zorg)'
Agenda16-02-2021t/m13-04-2021
Een meerdaagse training waarbij wordt ingegaan op wat werken in de zorg doet met je, wat het belang is van zelfzorg en wat goede zelfzorg is. Je doet kennis op over de effecten van acute en chronische stress op de hersenen, je krijgt inzichten in hoe je zorgt dat stress geen nadelige gevolgen heeft. En je ontwikkelt vaardigheden die bijdragen aan jouw welzijn zoals bij het verwerken van emotioneel heftige gebeurtenissen.
Enquête richtlijn 'Delier in de palliatieve fase'
Nieuws19-01-2021
De richtlijn richtlijn 'Delier in de palliatieve fase' wordt herzien. Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom delier in de palliatieve fase. De belangrijkste knelpunten worden vervolgens in de richtlijnmodule uitgewerkt.
Rapport 'Voor goed sterven - het gesprek over de laatste levensfase'
Publicatie
Rapportage van de maatschappelijke dialoog over de laatste levensfase. In dertig (fysieke en virtuele) huiskamers in Nederland zijn ruim driehonderd mensen van verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in gesprek gegaan over de laatste levensfase. In opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door Bureau &Maes.
Vacature
Informatiepagina
Vacature Contentmanager Palliaweb en Patiëntenplatform bij PZNL
Enquête richtlijn 'Angst en depressie in de palliatieve fase'
Nieuws11-01-2021
De afgelopen jaren is onze kennis over angst en depressie in de palliatieve fase toegenomen. Daarom wordt de huidige richtlijnen angst (2008) en depressie (2010) herzien. Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom angst en depressie in de palliatieve fase.
Congres Juiste Zorg Op De Juiste Plek voor, tijdens en na de COVID-19 uitbraak
Agenda11-02-2021
De beweging ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) heeft als doel de lokale en regionale zorg met een betere kwaliteit betaalbaar en toegankelijk te houden. Door de COVID-19 crisis is het belang van de Juiste Zorg op de Juiste Plek nog duidelijker geworden. In het congres wordt hierop gereflecteerd.
Congres Ouderenzorg Thuis, Eerstelijn en Corona
Agenda23-03-2021
De ouderenzorg heeft het in de afgelopen maanden zwaar gehad. Vooral in de verpleeghuizen. Maar ook voor veel ouderen die in het ziekenhuis beland zijn of nog zwaarder op de IC. Wat betekent de corona-crisis voor de ouderenzorg? In dit congres wordt de balans opgemaakt.
EAPC 17th World Congress Online
Agenda06-10-2021t/m08-10-2021
17th World Congress Of The European Association For Palliative Care
Masterclass Palliatieve zorg Kijk op sterven voor verpleegkundigen en verzorgenden
Opleiding
Deze masterclass gaat over sterfstijlen. Uit onderzoek blijkt dat er grof weg vijf verschillende sterfstijlen zijn. In de masterclass is aandacht voor de achtergrond van de stijlen, met behulp van korte filmpjes worden deze inzichtelijk gemaakt. Daarnaast kom je door reflecteren er achter wat je eigen voorkeuren en gedachten zijn over de dood.
Kerncijfers over palliatieve zorg op één plek verzameld
Nieuws04-01-2021
Actuele, relevante cijfers en toepasbare inzichten beschikbaar stellen zodat de kwaliteit van palliatieve zorg wordt verbeterd. Dat is het doel bij het verzamelen en actualiseren van de kerncijfers over palliatieve zorg.
Kerst- en Nieuwjaarsboodschap PZNL-bestuurder: Meer eenheid en vaart in palliatieve zorg
Nieuws24-12-2020
‘Het is nodig om de palliatieve zorg in Nederland snel te versterken door verdergaande samenwerking. Gestaag toewerken naar een breed gedragen niveau van kwaliteit hoort daarbij.’
Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten
Project
Om goede palliatieve zorg aan diverse patiëntengroepen te waarborgen is inzicht nodig in de verschillende percepties over waardigheid en in competenties van zorgverleners die deze percepties over waardigheid ondersteunen of versterken.
Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research
Project
In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat niet tijdig wordt herkend en gedeeld dat de situatie en behoeften van bewoners door de tijd heen veranderen. In dit project is gewerkt aan het verbeteren van signaleren en markeren in verpleeghuizen.
Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning.
Project
Dit project richt zich op het verbeteren van de markering van de palliatieve fase en op het proactief vormgeven van de palliatieve zorg.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project
In dit project zijn een draaiboek voor implementatie van proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn en een trainingsmodule voor ACP ontwikkeld.
Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 uitgebreid met kinderpalliatieve zorg
Nieuws17-12-2020
De financiering van palliatieve zorg voor kinderen verschilt in veel opzichten van de palliatieve zorg voor volwassenen. Deze verschillen zijn opgenomen in de recent gepubliceerde tweede versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg 2021.
Thuis sterven: budgetplafond geen belemmering
Nieuws17-12-2020
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben al een aantal jaar de afspraak dat het budgetplafond geen belemmering mag vormen om thuis te kunnen sterven. Toch blijkt dat dit soms mis gaat. Om dit te voorkomen is het van belang dat zorgaanbieders tijdig contact opnemen met de zorgverzekeraar.
Kerncijfers PaTz-groepen
Publicatie
PaTz-groepen hebben het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Deze kerncijfers bieden inzicht in de samenstelling van deze groepen en de onderwerpen die worden besproken.
Kerncijfers Palliatieve zorg in ziekenhuizen
Publicatie
Het aantal teams palliatieve zorg in ziekenhuizen is sterk gegroeid de afgelopen jaren. Deze kerncijfers bieden inzicht in de groei van de teams in de afgelopen jaren, de samenstelling van deze teams, de consultvragers en de onderwerpen die aan bod komen tijdens de consulten.
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!