Euthanasie

Voor euthanasie bij mensen met een verstandelijke beperking verwijzen wij u naar het KNMG standpunt Beslissingen rond het levenseinde (2021).