Angelman syndroom

Uitgangsvraag

Wat is de leeftijd en oorzaak van overlijden bij Angelman syndroom (AS)?

Methode: evidence-based

Aanbeveling

  • Houd rekening met algemene informatie over levensverwachting, mortaliteit en doodsoorzaken bij mensen met verstandelijke beperking, aangezien er geen syndroomspecifieke onderzoeksgegevens beschikbaar zijn.

Algemene beschrijving van de literatuur

Bijdragend aan inzichten uit basisliteratuur, identificeerde de literatuurzoektocht geen enkele relevante studie.

Leeftijd bij overlijden

Gegevens over de levensverwachting zijn niet beschikbaar, maar de levensduur lijkt normaal bij mensen met het Angelman syndroom [Carey 2021, GeneReviews,1993-2021].

GEEN EVIDENTIE Bij gebrek aan studies kunnen er geen conclusies getrokken worden over de leeftijd bij overlijden, mortaliteit en doodsoorzaken bij het Angelman-syndroom.