Transmurale inrichting en inzet van de in pz gespecialiseerde zorgverlener bij complexe casuïstiek
Project

Transmurale inrichting en inzet van de in pz gespecialiseerde zorgverlener bij complexe casuïstiek

Laatst geactualiseerd: 11 april 2024

Hieronder worden 5 initiatieven getoond die bijdragen aan de inrichting van de proactieve transmurale inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener. Deze initiatieven zijn binnen het NPPZII benoemd als kansrijke en opschaalbaar.

Per project geven we kort weer hoe de projecten bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg.  Zodat je een goede keuze kan maken waar je in de regio mee aan de slag kan.

Wil je input voor je implementatieplan kijk dan op: Proactieve transmurale samenwerking in de palliatieve zorg - Palliaweb

De kansrijke projecten

Proactieve zorgplanning binnen een transmuraal zorgpad Palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Met het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg wordt met patiënten en hun naasten proactief gesproken over de laatste levensfase, zodat de behoeften van de patiënt in een palliatieve levensfase en zijn naasten eerder worden herkend en proactief kan worden gehandeld. Centraal hierbij staan het herkennen van de patiënt in een palliatieve levensfase door de professional, de communicatie en samenwerking in de het netwerk. Daarnaast worden structurele elementen aangeboden aan deze patiënten, zoals Levensfasegesprek, MDO en dergelijke.

Meer informatie: Gewenste zorg in de laatste levensfase - Palliaweb

Het project 'PalliSupport' richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten (65+) met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. Het project wordt uitgevoerd binnen het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland & Flevoland en is gesubsidieerd vanuit het ZonMw programma Palliantie. In 5 regio’s wordt een transmuraal zorgpad voor deze patiënten in hun laatste levensjaar geïmplementeerd.   

Meer informatie: Onderzoeksproject 'PalliSupport' - Palliaweb

Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg is een initiatief om huisartsen te ondersteunen in het verlenen van palliatieve zorg in crisissituaties en onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen in de regio Leiden en omgeving.  

Meer informatie: Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg - Palliaweb

Het project Transmuraal zorgpad palliatieve zorg is een visualisatie van de route die een patiënt doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg. Over iedere fase wordt informatie gegeven, die is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Tevens wordt verwezen naar richtlijnen, handreikingen en andere hulpmiddelen. Er zijn twee versies, één voor hulpverleners en één voor patienten.  

Meer informatie: Transmuraal zorgpad palliatieve fase - Palliaweb

Met het project Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach (PZ-coach) wordt een hoogopgeleide zorgprofessional (verpleegkundig specialist) gekoppeld aan een patiënt in de laatste levensfase. De PZ-coach loopt mee met de patiënt, voegt kennis toe, adviseert en coacht en treedt daarnaast ook als adviseur en coach op naar alle betrokken professionals bij de patiënt. Deze PZ-coach beweegt met de patiënt mee door alle domeinen van zorg heen, ongeacht waar de patiënt verblijft (ziekenhuis, thuis, hospice). Inzet en afspraken zijn gebaseerd op Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Door de PZ-coach wordt met patiënten en hun naasten proactief over hun situatie gesproken en wordt hierop geanticipeerd op basis van hun behoeften en wensen. Daarmee wordt vroegtijdig verandering herkend en ernaar gehandeld. Daarnaast worden proactief handelen van professionals en de samenwerking in het netwerk rondom de patiënt door de Palliatieve Zorgcoach bevorderd.

Meer informatie: Project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach' - Palliaweb

 

Samen leren en implementeren

Als je als organisatie gaat starten met een van deze projecten voegen we je ook toe aan het Leerwerkplatform. Dit is een platform waar onderling ervaringen en best practices worden gedeeld.

Leerwerkplatform

Organisaties die met een van deze kansrijk projecten aan de slag gaan kunnen zich aanmelden bij het NPPZ II leerwerkplatform. Via dit leerwerkplatform ontmoeten (live en online) projectleden en betrokken zorgverleners elkaar en delen met elkaar de geleerde lessen. Binnen het leerwerkplatform zijn ook diverse experts aanwezig die het cyclisch leren ondersteunen en de geleerde lessen terugkoppelen aan het werkveld. Deelname aan het leerwerkplatform kan als:

 • Het project binnen 3 maanden start
 • Namen en functies van de projectgroepsleden bekend zijn

Organisaties kunnen zich aanmelden via nppzii@pznl.nl onder vermelding de volgende gegevens:

 • Naam kansrijk project:
 • Per projectgroeplid
  • Naam
  • Werk-emailadres (geen privémailadres)
  • Naam van de organisatie
  • Functie in de organisatie
  • Functie in het project

Meer informatie

Het is mogelijk om gebruik te maken van NPPZII ondersteuning. Ga voor meer informatie naar: de pagina Procedure op Palliaweb

Laatst geactualiseerd: 11 april 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.