Samen werken en leren in kansrijke en opschaalbare projecten in NPPZ II nu ook binnen het Leerwerkplatform mogelijk
Nieuws23 maart 2023
Nieuws

Samen werken en leren in kansrijke en opschaalbare projecten in NPPZ II nu ook binnen het Leerwerkplatform mogelijk

Nieuws 23 maart 2023

Sinds begin maart is op het digitale platform Basecamp het Leerwerkplatform gelanceerd, waarin deelnemers van 15 kansrijke en opschaalbare projecten van het NPPZ II worden uitgenodigd om samen te werken en te leren. Op het Leerwerkplatform zijn alle projectgroepen van de ZonMw gehonoreerde projecten uit de Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg Ronde 1 uitgenodigd voor deelname. Met het Leerwerkplatform komen we tegemoet aan de behoefte om cyclisch te willen leren en het geleerde cyclisch toepasbaar terug te koppelen aan het werkveld. Door gebruik te maken van het Leerwerkplatform staat de interactie tussen zorgverleners centraal, waarmee eenvoudig van elkaars werkwijze/uitvoeringsmethode wordt geleerd. 

De eerste aanmelding voor het Leerwerkplatform hebben we ontvangen:

Leerwerkplatform

Het Leerwerkplatform draagt bij aan:  

  • Overzicht wat betreft alle lopende kansrijke en opschaalbare projecten binnen NPPZ II en de fase van implementatie waar zij zich in bevinden.
  • Projecten ondersteunen in het leren van elkaar, door interactie tussen de projectleiders en experts die zijn aangehaakt
  • Opgedane kennis breder verspreiden, overzicht van opgedane kennis van deelnemers aan het Leerwerkplatform. Bijvoorbeeld ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen en nieuw ontwikkelde producten of aanpassingen op bestaande content.

Het Leerwerkplatform bestaat uit meerdere teams, waarin op onderwerp met elkaar cyclisch wordt gewerkt en van elkaar geleerd. Hierbij is ondersteuning door het NPPZ II onder andere op zorginhoud, communicatie, Meten en Monitoren, financiering, implementatie en patiëntparticipatie.

Nu het Leerwerkplatform een feit is, kan iedere deelnemer van de 15 kansrijke en opschaalbare projecten van het NPPZ II ervaring opdoen met het geboden systeem. Medio april vindt er een review plaats met de eindgebruikers, hierin wordt feedback opgehaald. De geleerde lessen worden gedeeld via nieuwsberichten.Tussentijdse opmerkingen of aanvullingen zijn welkom. Neem dan contact op met Mirjam den Braven, kwartiermaker Projecten Consortia, via het contactblok op deze pagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 23 maart 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.