De screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg

De screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg

De screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg beoordeelt de aangeboden hulpmiddelen voor plaatsing op Palliaweb.

De hulpmiddelen worden beoordeeld aan de hand van aantal criteria:

  1. Past het binnen de afbakening van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland?
  2. Is het geschikt/passend relevant voor de zorgverlener of beleidsmaker?
  3. Is het getest op uitvoerbaarheid?
  4. Zijn er randvoorwaarden voor borging beschreven?
  5. Is het voldoende onderbouwd naar de mate van inzetbaarheid?
  6. Is het actueel?
  7. Is de bron herleidbaar?
  8. Is het hulpmiddel non-profit?

Het screeningsproces is gebaseerd op de ‘Selectie en opschaling van kansrijke projectresultaten’ (ZonMw, 2021) die gebaseerd is op de indeling van Proctor e.a. (2011).

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 maart 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.