Implementatie tools 'Zorg voor zingeving' (handreiking)
Hulpmiddel

Implementatie tools 'Zorg voor zingeving' (handreiking)

  • Ontwikkelaar Universiteit voor Humanistiek en Hogeschool Viaa
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Beleidsmakers, Geestelijk verzorgers, Huisartsen, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie 2022
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Hospice, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Annelieke Damen Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024

Deze handreiking biedt beleidsmakers en leidinggevenden handvatten bij het implementeren van (een van) de tools van Zorg voor zingeving. Het laat zien waar een beleidsmaker of leidinggevende aan moet denken wanneer een tool ingezet gaat worden in de organisatie.  

De handreiking biedt aanknopingspunten voor het schrijven van een implementatieplan en geeft informatie over wat goed en minder goed werkt. Ook staan er ideeën in voor passende haalbare implementatie-activiteiten in de eigen context. Afhankelijk van de context en bevorderende of belemmerende factoren kan worden gekozen voor een of meerdere trainingsonderdelen. 

De aanwijzingen voor implementatie zijn afhankelijk van de context. Er worden drie contexten aangedragen. Het verschil tussen de contexten is de nabijheid van geestelijke verzorgers, hoe goed de zorgverleners de geestelijk verzorger kennen en hoe benaderbaar deze is voor hen.  

De implementatiehandreiking is ontwikkeld voor de palliatieve zorg, maar is ook breder inzetbaar.

Inzet hulpmiddel

De handreiking geeft aanknopingspunten voor beleidsmakers en leidinggevenden die in hun zorgorganisaties (een van) de tools  van Zorg voor zingeving willen gaan implementeren. 


Naar de handreiking
 

Randvoorwaarden voor implementatie

  • Voor het implementeren van een tool in de eigen organisatie is het belangrijk dat de beleidsmaker/leidinggevende weet en begrijpt wat die tool inhoudt. 
  • De handreiking Implementatie tools zorg voor Zingeving in de thuissituatie is direct inzetbaar.  
  • Binnen de organisatie is draagvlak nodig om de tool daadwerkelijk te gaan gebruiken. 
  • Aangeraden wordt om in de organisatie een implementatieteam samenstellen voor het uitvoeren van de plannen. 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

De handreiking is een van de producten van het PLOEG 3 onderzoek. Ga voor meer informatie over Zingeving in de thuissitatie naar de projectpagina Zingeving in de thuissituatie op Palliaweb

De handreiking is tot stand gekomen met subsidie vanuit ZonMw

Voor vragen, neem contact op met:
Annelieke Damen Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.