Palliatieve zorg, met wie kan ik lokaal samenwerken (infographic)
Hulpmiddel

Palliatieve zorg, met wie kan ik lokaal samenwerken (infographic)

  • Ontwikkelaar Agora
  • Soort Infographic
  • Gebruiker Alle gebruikers
  • Versie 2020
  • Doelgroep Alle doelgroepen, Dak- en thuislozen, Kinderen, Mensen met een migratieachtergrond, Mensen met een psychiatrische aandoening, Mensen met een verstandelijke beperking, Naasten | Mantelzorgers, Volwassenen | Ouderen
  • Setting Alle settingen, Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Kind- en jeugdzorginstelling, Maatschappelijke opvang, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor dak- en thuislozen, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Carolien Neefjes Agora
Laatst geactualiseerd: 4 mei 2022

Lokaal zijn er vaak veel verschillende zorgverleners en organisaties die ondersteuning bieden bij iemand die zich in de laatste levensfase bevindt. De infographic kan door zorgverleners of teams worden gebruikt om de lokale situatie te beschrijven. Op de infographic vullen zorgverleners in met wie ze samenwerken in de palliatieve zorgverlening als het gaat om lichamelijke, psychische of sociale ondersteuning van de cliënt en zijn naasten. Daarnaast kan worden ingevuld bij wie de zorgverlener terecht kan voor zingevingsvragen.  

Met het op maat invullen van de lege infographic, kunnen de lokale zorgverleners in gesprek gaan en elkaar vinden rondom palliatieve ondersteuning. 

Inzet hulpmiddel

Het invullen van de infographic op lokaal niveau versterkt de samenwerking tussen zorgverleners door van elkaars aanbod gebruikt te maken bij de zorgverlening van een patiënt in de palliatieve fase. 

 

Naar de infographic

Naar de lege infographic


Randvoorwaarden voor implementatie

De infographic is direct inzetbaar.

Licentie

Creative commons: by-nc-nd 

Meer informatie

Gebruikers kunnen feedback geven op de infographic op deze pagina op de website van Agora

Voor vragen, neem contact op met:
Carolien Neefjes Agora
Laatst geactualiseerd: 4 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.