Richtlijn angst
Onderwijsmateriaal

Richtlijn angst

  • Aanbieder M.S. Vos, psychiater, P. Seerden, consultatief psychiatrisch en oncologisch verpleegkundige
  • Soort materiaal tekstueel, website
  • Type reeks lessen/taken
  • Versie 2009
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2020

Landelijke Richtlijn Angst, versie 1.0 : Angst is in het dagelijks leven een normale menselijke reactie op dreigend gevaar. Angst kan een prikkel zijn tot adequaat handelen. Een ongeneeslijke ziekte is een dreiging die existentiële onzekerheden en ingrijpende veranderingen in het leven met zich mee brengt.

Wanneer duidelijk is geworden dat de ziekte niet meer kan genezen en de patiënt en zijn naasten zich realiseren dat het einde nadert, spelen angsten voor het komende lijden en het verlies van autonomie en waardigheid vaak een rol. De richtlijn bevat veel informatie over voorkomen, oorzaken, diagnostiek , behandeling en een stappenplan. 

De richtlijn kan dienen als onderwijsmateriaal, bijvoorbeeld om kennis op te doen, bij protocollair werken, en het maken van een individueel zorgplan.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!