Richtlijn Angst
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Angst

  • Aanbieder M.S. Vos, psychiater, P. Seerden, consultatief psychiatrisch en oncologisch verpleegkundige
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2009
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2020

De richtlijn Angst kan dienen als onderwijsmateriaal, bijvoorbeeld om kennis op te doen, bij protocollair werken, en het maken van een individueel zorgplan.

Angst is in het dagelijks leven een normale menselijke reactie op dreigend gevaar. Angst kan een prikkel zijn tot adequaat handelen. Een ongeneeslijke ziekte is een dreiging die existentiële onzekerheden en ingrijpende veranderingen in het leven met zich mee brengt.

Wanneer duidelijk is geworden dat de ziekte niet meer kan genezen en de patiënt en zijn naasten zich realiseren dat het einde nadert, spelen angsten voor het komende lijden en het verlies van autonomie en waardigheid vaak een rol. De richtlijn bevat informatie over het voorkomen ervan, de mogelijke oorzaken, de diagnostiek, behandeling en biedt een stappenplan. 
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.