Richtlijnen Palliatieve zorg voor kinderen
Onderwijsmateriaal

Richtlijnen Palliatieve zorg voor kinderen

  • Aanbieder Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

Deze website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg geeft toegang tot de Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen (NKV, IKNL, PAL en experts) en diverse handreikingen en richtlijnen gericht op onder andere palliatieve zorg bij specifieke problematiek (bijvoorbeeld Kindercardiologie en palliatieve zorg) en overstijgende richtlijnen (bijvoorbeeld het Individueel zorgplan kinderpalliatieve zorg).
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.