Richtlijnen palliatieve zorg voor kinderen
Onderwijsmateriaal

Richtlijnen palliatieve zorg voor kinderen

  • Aanbieder Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg
  • Versie 2019
Contactpersoon Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 18 december 2019

Deze website van de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg geeft overzichtelijke toegang tot de Richtlijn Palliatieve Zorg voor kinderen (NKV, IKNL, PAL en experts) en diverse handreikingen en richtlijnen gericht op onder andere palliatieve zorg bij specifieke problematiek (bijvoorbeeld Kindercardiologie en palliatieve zorg) en overstijgende richtlijnen (bijvoorbeeld Individueel zorgplan kinderpalliatieve zorg)
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 18 december 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.