Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox hieronder vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Je kunt ook je eigen scholingsmateriaal aanbieden voor plaatsing op het onderwijsplatform. Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. Die commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox op het onderwijsplatform wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Richtlijn Obstipatie
Onderwijsmateriaal
Richtlijn over obstipatie die gebruikt kan worden als bronmateriaal voor een les waarin studenten dit symptoom beschrijven.
Palliatieve sedatie (casus)
Onderwijsmateriaal
Twee casussen over palliatieve sedatie uit de praktijk met vragen en stellingen, gebaseerd op de richtlijn.
Richtlijn Palliatieve sedatie
Onderwijsmateriaal
Richtlijn waarin de indicatie en handelswijze van palliatieve sedatie worden toegelicht.
Patiënt met hartfalen (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over palliatieve zorg bij een patiënt met hartfalen gebaseerd op de gelijknamige richtlijn.
Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker
Onderwijsmateriaal
Richtlijn die aanbevelingen geeft over begeleiding en behandeling van patiënten met pijn bij kanker in de curatieve en palliatieve fase.
Richtlijn Palliatieve zorg en nierfalen
Onderwijsmateriaal
Patiënten met nierfalen hebben verschillende symptomen die een specifieke behandeling vragen. De richtlijn Palliatieve zorg en nierfalen biedt achtergrondinformatie en is te gebruiken als bron of onderdeel van een les.
Richtlijnen Palliatieve zorg voor kinderen
Onderwijsmateriaal
Website met een overzicht van de diverse richtlijnen gericht op palliatieve zorg voor kinderen.
Dyspnoe (casus)
Onderwijsmateriaal
E-consult over een 92-jarige vrouw die nog thuis woont. Met de casus kan snel actuele kennis worden getoetst over het verlenen van passende zorg aan een patiënt in de palliatieve fase.
Delier in de palliatieve fase (video)
Onderwijsmateriaal
Animatie op basis van de gelijknamige richtlijn. Te gebruiken als les- en trainingsmateriaal.
Delier (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een oudere dame die een delier ontwikkelt, met vragen. De richtlijn Delier kan als achtergrondinformatie worden gebruikt.
Richtlijn Depressie
Onderwijsmateriaal
Richtlijn die gebruikt kan worden als onderwijsmateriaal bij kennis opdoen, protocollair werken en het maken van een individueel zorgplan.
Richtlijn Delier
Onderwijsmateriaal
Richtlijn die kan worden gebruikt als bron voor een les over dit onderwerp.
Richtlijn Rouw
Onderwijsmateriaal
Richtlijn over rouw bij patiënten en hulpverleners op basis van landelijke consensus.
Palliatief klinisch redeneren: vermoeidheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht om inzicht te krijgen in beloop en mogelijke interventies bij vermoeidheid in de palliatieve fase.
Palliatief klinisch redeneren: misselijkheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht om inzicht te verwerven in diagnostiek en behandeling van misselijkheid, braken en ileus in de palliatieve fase.
Palliatief klinisch redeneren: delier (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht waarin de nadruk ligt op de praktische toepassing van de richtlijn Delier.
Hartfalen (e-casus)
Onderwijsmateriaal
E-casus waarin kennis over de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen wordt getest.
Palliatieve zorg bij COPD (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een voormalig rookster die is ontwikkeld om kennis te maken en te leren omgaan met de in september 2021 gelanceerde herziene richtlijn 'Palliatieve zorg bij COPD'. De casus is voorzien van een docenteninstructie. 
Richtlijn Complementaire zorg
Onderwijsmateriaal
Richtlijn waarin vier complementaire zorginterventies beschreven worden.
Richtlijn Zorg in de stervensfase
Onderwijsmateriaal
Richtlijn die kan dienen als achtergrondmateriaal voor een les over sterven, eventueel in combinatie met het zorgpad stervensfase.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.