Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Palliatieve zorg bij COPD (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een voormalig rookster die is ontwikkeld om kennis te maken en te leren omgaan met de in september 2021 gelanceerde herziene richtlijn 'Palliatieve zorg bij COPD'. De casus is voorzien van een docenteninstructie. 
Richtlijn Ileus (casus)
Onderwijsmateriaal
Interactieve quiz waarin aan de hand van een e-casus kennis wordt getest over de Richtlijn Ileus. 
Delier (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een oudere dame die een delier ontwikkelt, met vragen. De richtlijn Delier kan als achtergrondinformatie worden gebruikt.
Palliatieve sedatie (casus)
Onderwijsmateriaal
Twee casussen met betrekking tot palliatieve sedatie uit de praktijk met vragen en stellingen. Aan de hand van de informatie uit de richtlijn 'Palliatieve sedatie' zijn de casussen te bespreken.
Angst in de palliatieve fase (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Powerpointpresentatie van een specialist ouderengeneeskunde over angst in de palliatieve fase. Te gebruiken in een les over angst in combinatie met de Richtlijn 'Angst' of een casus.
Patiënt met hartfalen (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over palliatieve zorg bij een patiënt met hartfalen. De casus geeft aanleiding om te praten over symptomen en de bestrijding daarvan, maar ook om ethische dilemma's, de rol van de mantelzorg en beslissingen rond het levenseinde te bespreken.
Richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal
Samenvattingskaart van de richtlijn 'Palliatieve zorg bij hartfalen' die inzicht geeft in de levensverwachting, proactieve zorgplanning (advance care planning), communicatie, medicatie en organisatie van de zorg bij hartfalen in de palliatieve fase.
Palliatieve zorg bij dementie (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg. Dit materiaal is te gebruiken als achtergrondinformatie bij lessen over palliatieve zorg en dementie.
Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
Richtlijn met aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiënten (vanaf achttien jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase, ongeacht de onderliggende aandoening.
Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met hartfalen
Onderwijsmateriaal
Deze herziene richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen is bedoeld om elke zorgprofessional die betrokken is bij de zorg aan mensen met gevorderd hartfalen een leidraad te geven.
Richtlijn Palliatieve sedatie
Onderwijsmateriaal
Richtlijn waarin de indicatie en handelswijze van palliatieve sedatie worden toegelicht. De richtlijn is te gebruiken om uit te leggen wat palliatieve sedatie inhoudt, wat de rol van verzorgenden en verpleegkundigen is en wat het verschil is met euthanasie.
Dyspnoe (casus)
Onderwijsmateriaal
E-consult over een 92-jarige vrouw die nog thuis woont. Ze is bekend met terminaal hartfalen, maar geeft aan dat er sprake is van toename van haar kortademigheid. Met de casus kan snel actuele kennis worden getoetst over het verlenen van passende zorg aan een patiënt in de palliatieve fase.
Samenvattingskaart richtlijn Pijn bij kanker en richtlijn Pijn bij gevorderde COPD of hartfalen
Onderwijsmateriaal
Samenvattingskaart met de belangrijkste punten uit de twee richtlijnen 'Pijn bij patiënten met kanker' en 'Pijn bij gevorderde stadia van COPD of Hartfalen'.
Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker
Onderwijsmateriaal
De richtlijn 'Pijn bij patiënten met kanker' geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met pijn bij kanker in de curatieve en palliatieve fase. Oorzaken, diagnostiek, integrale benadering, causale en symptomatische behandeling van pijn worden besproken. In te zetten als bronmateriaal of als onderdeel van een les.
Richtlijn Mantelzorg
Onderwijsmateriaal
In de praktijk blijkt dat overbelasting, decompensatie en burn-out van mantelzorgers veel voorkomen. Het is belangrijk om overbelasting van de mantelzorger te signaleren en in samenspraak met de mantelzorger de juiste interventies in te zetten. De richtlijn 'Mantelzorg' kan hierbij behulpzaam zijn.
Richtlijn Palliatieve zorg en nierfalen
Onderwijsmateriaal
Patiënten met nierfalen hebben verschillende symptomen die een specifieke behandeling vragen. De richtlijn 'Palliatieve zorg en nierfalen' biedt achtergrondinformatie en is te gebruiken als bron of onderdeel van een les.
Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen
Onderwijsmateriaal
De richtlijn 'Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen' is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en consensus. De samenvattingskaart geeft inzicht in het beslissen van het starten/stoppen van dialyse in de palliatieve fase en proactieve zorgplanning.
Richtlijnen Palliatieve zorg voor kinderen
Onderwijsmateriaal
De website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg geeft een overzicht van de diverse richtlijnen gericht op palliatieve zorg voor kinderen, waaronder de Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen.
Richtlijn Zorg in de stervensfase
Onderwijsmateriaal
De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen. De richtlijn kan dienen als achtergrondmateriaal voor een les over sterven, eventueel in combinatie met het zorgpad stervensfase.
Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding
Onderwijsmateriaal
De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. De KNMG heeft randvoorwaarden en procedures uitgewerkt voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.