Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Palliatief klinisch redeneren: vermoeidheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht om inzicht te krijgen in beloop en mogelijke interventies bij vermoeidheid in de palliatieve fase.
Palliatief klinisch redeneren: misselijkheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht om inzicht te verwerven in diagnostiek en behandeling van misselijkheid, braken en ileus in de palliatieve fase.
Richtlijnen Palliatieve zorg voor kinderen
Onderwijsmateriaal
Website met een overzicht van de diverse richtlijnen gericht op palliatieve zorg voor kinderen.
Delier in de palliatieve fase (video)
Onderwijsmateriaal
Animatie op basis van de gelijknamige richtlijn. Te gebruiken als les- en trainingsmateriaal.
Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
Richtlijn met aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiënten (vanaf achttien jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase, ongeacht de onderliggende aandoening.
Richtlijn Zorg in de stervensfase
Onderwijsmateriaal
Richtlijn die kan dienen als achtergrondmateriaal voor een les over sterven, eventueel in combinatie met het zorgpad stervensfase.
Richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal
De samenvattingskaart van de richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase geeft inzicht in begripsbepaling, oorzaken, diagnostiek, integrale benadering, beleid en de medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandeling bij pijn in de palliatieve fase.
Richtlijn Rouw
Onderwijsmateriaal
Richtlijn over rouw bij patiënten en hulpverleners op basis van landelijke consensus.
Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker
Onderwijsmateriaal
Richtlijn die aanbevelingen geeft over begeleiding en behandeling van patiënten met pijn bij kanker in de curatieve en palliatieve fase.
Richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal
De richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en consensus. De samenvattingskaart geeft inzicht in het beslissen van het starten/stoppen van dialyse in de palliatieve fase en proactieve zorgplanning.
Richtlijn Palliatieve zorg en nierfalen
Onderwijsmateriaal
Patiënten met nierfalen hebben verschillende symptomen die een specifieke behandeling vragen. De richtlijn Palliatieve zorg en nierfalen biedt achtergrondinformatie en is te gebruiken als bron of onderdeel van een les.
Richtlijn Misselijkheid en braken
Onderwijsmateriaal
Richtlijn over misselijkheid en braken die gebruikt kan worden bij casuïstiek over dit onderwerp.
Richtlijn Ileus (casus)
Onderwijsmateriaal
Interactieve quiz waarin aan de hand van een e-casus kennis wordt getest over de Richtlijn Ileus. 
Richtlijn Palliatieve zorg bij Ileus (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal
Samenvattingskaart van de richtlijn Ileus die inzicht geeft in oorzaken, diagnostiek en beleid bij ileus in de palliatieve fase.
Richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal
Samenvattingskaart van de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen die inzicht geeft in de levensverwachting, proactieve zorgplanning (advance care planning), communicatie, medicatie en organisatie van de zorg bij hartfalen in de palliatieve fase.
Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met hartfalen
Onderwijsmateriaal
Deze herziene richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen is bedoeld om elke zorgprofessional die betrokken is bij de zorg aan mensen met gevorderd hartfalen een leidraad te geven.
Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding
Onderwijsmateriaal
De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. De KNMG heeft randvoorwaarden en procedures uitgewerkt voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Richtlijn Dyspnoe
Onderwijsmateriaal
Richtlijn over dyspnoe met aanbevelingen over diagnostiek, beleid en behandeling van patiënten met (het symptoom) dyspnoe in de palliatieve fase.
Palliatieve zorg bij COPD (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een voormalig rookster die is ontwikkeld om kennis te maken en te leren omgaan met de in september 2021 gelanceerde herziene richtlijn 'Palliatieve zorg bij COPD'. De casus is voorzien van een docenteninstructie. 
Richtlijn Angst
Onderwijsmateriaal
Richtlijn over angst waarin wordt ingegaan op het voorkomen ervan, de mogelijke oorzaken, diagnostiek, en behandeling. 
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.