Stichting PZNL neemt de rol van procesbegeleider richtlijnen over van IKNL
Nieuws30 januari 2024
Nieuws

Stichting PZNL neemt de rol van procesbegeleider richtlijnen over van IKNL

Nieuws 30 januari 2024

Per 1 januari 2024 verzorgt stichting PZNL de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, de revisie van bestaande richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg en de onderhoud- en beheerfase. In deze rol heeft stichting PZNL de taak om tot 2026 het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg af te ronden.

Logische stap

IKNL heeft van oudsher een belangrijke rol vervuld als procesbegeleider bij de ontwikkeling en verspreiding van de richtlijnen palliatieve zorg, waarbij de laatste jaren is samengewerkt met stichting PZNL. Het is een logische stap dat de procesbegeleiding van de richtlijnontwikkeling over gaat naar stichting PZNL, zeker met de toekenning door het ministerie van VWS van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II).

Stichting PZNL heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg. Het kwaliteitskader en de richtlijnen zijn als randvoorwaarden opgenomen van het NPPZ II. Richtlijnen palliatieve zorg betreffen bovendien een breder pallet aan onderwerpen en aandoeningen dan alleen de oncologie. Zo zijn er richtlijnen Dementie in de palliatieve fase en Parkinson in de palliatieve fase. Met de overdracht verhuizen de procesbegeleiders en de secretaresse van IKNL mee naar stichting PZNL.

Samenwerking partners

In de afgelopen vier jaar heeft IKNL 20 multidisciplinaire richtlijnen gepubliceerd. Marlene Middelburg, programmaleider palliatieve zorg bij IKNL: 'Dit resultaat was niet mogelijk geweest zonder de samenwerking met vele externe partijen zoals de KNMG en zonder de inzet van zeer betrokken gemandateerde werkgroepleden van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen.'

Proces richtlijnontwikkeling

Marjolein Verkammen, programmacoördinator bij stichting PZNL: 'We zijn verheugd dat we de onderhoud- en beheerfase van de richtlijnen ondersteunen. Momenteel ronden we het laatste staartje van het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg af. Acht richtlijnen zijn in ontwikkeling, waarvan zeven richtlijnen in 2024 worden gepubliceerd en één richtlijn in 2025 wordt gepubliceerd. Richtlijnontwikkeling is een continu proces en dat vraagt om een onderhouds- en beheersstructuur. Stichting PZNL pakt deze verantwoordelijkheid. Samen met partners wordt momenteel nagedacht over de inbedding van de richtlijnen na 2026.'

Over de richtlijnen

Om de diagnostiek en behandeling van patiënten in de palliatieve fase steeds doeltreffender te maken, zijn richtlijnen Palliatieve zorg opgesteld. Deze zijn multidisciplinair en worden op basis van de meest recente inzichten en de ervaringen van patiënten en zorgprofessionals opgesteld. De richtlijnen zijn te raadplegen via Pallialine en de app PalliArts. Meer informatie over de ontwikkeling van richtlijnen en proces herziening richtlijnen vind je op Palliaweb: Richtlijnen – Palliaweb.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.