Herziening richtlijnen (animatie)
Publicatie

Herziening richtlijnen (animatie)

  • Datum publicatie 10 maart 2020
  • Uitgever IKNL
Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 maart 2020

Tussen nu en drie jaar wordt een aantal richtlijnen palliatieve zorg die veelal niet voldoen aan de huidige kwaliteitseisen van richtlijnherziening versneld geüpdatet samen met de relevante beroepsgroepen. Dit is de ambitie van IKNL en KNMG en staat beschreven in het Meerjarenplan richtlijnen Palliatieve zorg.    

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt een van de uitgangspunten voor de revisie van richtlijnen. Hierin staat beschreven wat onder goede palliatieve zorg wordt verstaan en daarmee vormt het kwaliteitskader als het ware de kapstok, waaronder de richtlijnen hangen en meer details en verdieping bieden. Kwaliteitskader en richtlijnen vormen zo een integraal geheel.

Werkwijze richtlijnenwerkgroep

De herziening van oude richtlijnen vindt plaats in een richtlijnenwerkgroep. Nieuwsgierig naar wat er van je wordt verwacht als deelnemer? In deze animatie zetten we deze informatie op een rijtje.

Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 maart 2020
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.