Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking herzien
Nieuws17-10-2022
De herziene richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is gepubliceerd. De herziene richtlijn sluit aan bij knelpunten uit de praktijk van ouders en naasten en zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking.
Knelpuntenenquête Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase
Nieuws17-08-2022
De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden herzien. Zorgprofessionals wordt gevraagd om knelpunten in de zorg door te geven. 
Gesignaleerd in de media #29
Nieuws26-07-2022
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: samen beslissen, 20 jaar zorgpad stervensfase, euthanasieregeling voor kinderen, kanker bij jongvolwassenen.
Pallialine voor richtlijnen palliatieve zorg naar Palliaweb
Nieuws19-07-2022
Pallialine, de website voor richtlijnen palliatieve zorg is vanaf nu te vinden op Palliaweb.
Platform Pallialine voor richtlijnen palliatieve zorg naar Palliaweb
Nieuws16-06-2022
Pallialine, het platform voor de richtlijnen palliatieve zorg, krijgt een nieuw uiterlijk. De richtlijnen palliatieve zorg blijven gewoon te vinden via www.pallialine.nl, maar zullen vanaf juli 2022 worden gehost door Palliaweb.
Knelpuntenenquête urogenitale problemen
Nieuws01-06-2022
De huidige richtlijn Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi wordt herzien. Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk worden zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren.
Herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase
Nieuws26-04-2022
De herziene richtlijn 'Obstipatie in de palliatieve fase' is nu beschikbaar. Deze richtlijn is gebaseerd op knelpunten uit de praktijk en wetenschappelijke literatuur over deze onderwerpen.
Start commentaarfase richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase
Nieuws19-04-2022
De palliatieve zorg-richtlijnen 'Angst' en 'Depressie' zijn kort geleden naar betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, en patiëntenverenigingen gestuurd. De verenigingen hebben tot 23 mei 2022 om op- en aanmerkingen terug te sturen.
Nieuwe handreikingen complementaire zorg in ontwikkeling
Nieuws02-03-2022
Eind 2020 is er gekeken naar de huidige richtlijn 'Complementaire zorg', om deze eventueel te herzien. Er is besloten om handreikingen te ontwikkelen. De nieuwe handreikingen zijn naar verwachting in 2023 klaar. Er worden handreikingen ontwikkeld voor volwassenen en voor kinderen.
Knelpuntenquête voor herziening richtlijn 'Slaapproblemen in de terminale fase'
Nieuws01-02-2022
De richtlijn 'Slaapproblemen in de palliatieve fase' wordt herzien, waarbij vooral op de terminale fase wordt gefocust. Zorgverleners wordt gevraagd een knelpuntenenquête in te vullen over hun ervaringen met slaapproblemen in de palliatieve terminale fase.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.