Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Thema's
Ziekte en symptomen
Zorgverleners
Zorgvragers
Knelpuntenquête richtlijn 'Palliatieve zorg voor mensen met dementie'
Nieuws07-09-2021
De richtlijn 'Palliatieve zorg voor mensen met dementie' wordt herzien. Om de knelpunten te verzamelen worden zorgprofessionals die werken met mensen met dementie gevraagd een knelpuntenenquête in te vullen.
Wat zijn de belangrijkste vragen in de palliatieve zorg - Cochrane vragenlijst
Nieuws08-02-2021
Wat zijn de belangrijkste vragen voor onderzoek binnen palliatieve zorg onder volwassenen? Cochrane Cochrane Pain, Palliative and Supportive Care (PaPaS) Review Group vraagt zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en ontwikkelaars van richtlijnen binnen de palliatieve zorg om hierover mee te denken middels een korte enquete.
Enquête richtlijn 'Angst en depressie in de palliatieve fase'
Nieuws11-01-2021
De afgelopen jaren is onze kennis over angst en depressie in de palliatieve fase toegenomen. Daarom wordt de huidige richtlijnen angst (2008) en depressie (2010) herzien. Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom angst en depressie in de palliatieve fase.
Eerste Palliactief Award voor Alexander de Graeff
Nieuws05-11-2020
Internist-oncoloog Alexander de Graeff ontving tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020 de eerste Palliactief Award. Het juryrapport roemt zijn vele activiteiten binnen de palliatieve zorg.
Digitale beslisboom ondersteunt zorgverleners bij behandeling van pijn bij kanker
Nieuws28-09-2020
Om zorgverleners te ondersteunen bij de behandeling van pijn bij kanker is een praktische digitale beslisboom ontwikkeld. Het doorlopen van de stappen in de beslisboom helpt zorgverleners om de juiste overwegingen en keuzes te maken in de behandeling van pijn bij kanker.
Nieuwe inzichten onvoorspelbare behandeling doorbraakpijn
Nieuws13-03-2020
De richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker' is herzien. Deze richtlijn biedt handvatten bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker, zowel in de curatieve fase als in de palliatieve fase.
Richtlijnen Pijn bij Kanker en Pijn bij gevorderde COPD en Hartfalen beschikbaar
Nieuws06-02-2020
De herziene richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ is gereed. Daarnaast verschijnt ook een geheel nieuwe evidence-based richtlijn ‘Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen’.
Eerste beslisboom diagnostiek en behandeling van ileus in palliatieve fase
Nieuws24-09-2019
Om verpleegkundigen en artsen te ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van ileus in de palliatieve fase, is een praktische digitale beslisboom ontwikkeld.
Het formularium in PalliArts
Nieuws17-01-2019
PalliArts, de app met praktische, regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, is eind 2018 uitgebreid met het palliatief formularium.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.