Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Stichting PZNL neemt de rol van procesbegeleider richtlijnen over van IKNL
Nieuws30-01-2024
Per 1 januari 2024 verzorgt stichting PZNL de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, de revisie van bestaande richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg en de onderhoud- en beheerfase. In deze rol heeft stichting PZNL de taak om tot 2026 het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg af te ronden.
Hernieuwde richtlijn parkinson in de palliatieve fase gepubliceerd
Nieuws28-06-2023
De herziene richtlijn is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten en sluit hierbij aan op knelpunten in de praktijk.
Nieuwe richtlijn Proactieve Zorgplanning
Nieuws20-06-2023
Proactieve zorgplanning -ook wel ‘advance care planning’ genoemd- is een belangrijk onderdeel van zorg voor patiënten in de palliatieve fase. De vernieuwde richtlijn proactieve zorgplanning biedt ondersteuning aan zorgverleners bij de zorg voor patiënten in deze fase, onder andere bij het voeren van proactieve zorggesprekken.
Handreiking complementaire zorg herzien
Nieuws15-06-2023
De herziene handreiking ‘Complementaire zorg’ is uitgebracht. Gezien de wens voor praktische handvaten over wanneer en hoe complementaire zorg al dan niet in te zetten, is door de Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg besloten om een handreiking te ontwikkelen.
Samenvattingskaartjes richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen nu verkrijgbaar
Nieuws16-05-2023
Op het symposium ‘Wegwijs in de kinderpalliatieve zorg’ van 16 mei 2023 wordt de waaier met 25 samenvattingskaartjes gelanceerd die hoort bij de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen.
Nieuwe richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen
Nieuws28-11-2022
De herziene richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen is gepubliceerd. De inhoud is gebaseerd op de nieuwste kennis uit de praktijk en nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking herzien
Nieuws17-10-2022
De herziene richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is gepubliceerd. De herziene richtlijn sluit aan bij knelpunten uit de praktijk van ouders en naasten en zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking.
Knelpuntenenquête Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase
Nieuws17-08-2022
De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden herzien. Zorgprofessionals wordt gevraagd om knelpunten in de zorg door te geven. 
Gesignaleerd in de media #29
Nieuws26-07-2022
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: samen beslissen, 20 jaar zorgpad stervensfase, euthanasieregeling voor kinderen, kanker bij jongvolwassenen.
Pallialine voor richtlijnen palliatieve zorg naar Palliaweb
Nieuws19-07-2022
Pallialine, de website voor richtlijnen palliatieve zorg is vanaf nu te vinden op Palliaweb.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.