COVID-19 en palliatieve zorg: Delier (presentatie)
Onderwijsmateriaal

COVID-19 en palliatieve zorg: Delier (presentatie)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve zorg
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023

Bij ernstig zieke patiënten komt een delier veelvuldig voor. Er is bij delier altijd een onderliggende lichamelijke oorzaak, zoals bijvoorbeeld een blaas- of longontsteking.

In deze presentatie komen aan bod:

 • delier bij patiënten met COVID-19;
 • wat je aan de patiënt kunt zien;
 • medicamenteus en niet-medicamenteus beleid.

Dit onderwijsmateriaal is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19 patiënten in het ziekenhuis maar kan ook geschikt zijn voor zorgverleners werkend in een andere setting zoals in het verpleeghuis, hospice of thuis.

Leerdoelen

De zorgverlener kan:

 • uitleggen wat een delier specifiek maakt bij patiënten met COVID-19 en de kenmerken benoemen;
 • niet-medicamenteus beleid inzetten en dit uitleggen aan de naasten;
 • indien bevoegd, medicamenteus beleid inzetten en bespreken met de patiënt en naasten, bij niet bevoegd een arts inroepen.

Dit materiaal is onderdeel van de serie COVID-19 en palliatieve zorg.

 

Naar  het materiaal

 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.