COVID-19 en palliatieve zorg: Delier (presentatie)
Onderwijsmateriaal

COVID-19 en palliatieve zorg: Delier (presentatie)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve zorg
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021

Bij ernstig zieke patiënten komt een delier veelvuldig voor. Er is bij delier altijd een onderliggende lichamelijke oorzaak, zoals bijvoorbeeld een blaas- of longontsteking.

In deze powerpointpresentatie komen aan bod:

 • delier bij patiënten met COVID-19;
 • wat zie je aan de patiënt?
 • medicamenteus en niet-medicamenteus beleid.

Dit onderwijsmateriaal is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19 patiënten in het ziekenhuis maar kan ook geschikt zijn voor zorgverleners werkend in een andere setting zoals in het verpleeghuis, hospice of thuis.

Leerdoelen

De zorgverlener kan:

 • uitleggen wat een delier specifiek maakt bij patiënten met COVID-19 en de kenmerken benoemen;
 • niet-medicamenteus beleid inzetten en dit uitleggen aan de naasten;
 • indien bevoegd, medicamenteus beleid inzetten en bespreken met de patiënt en naasten, bij niet bevoegd een arts inroepen.

Dit materiaal is onderdeel van de serie COVID-19 en palliatieve zorg.

 

Naar  het materiaal

 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.