COVID-19 en palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal

COVID-19 en palliatieve zorg

  • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve zorg
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021

Een serie van zeven onderwerpen over COVID-19 en palliatieve zorg. Zorgverleners krijgen met de COVID ineens te maken met zeer zieke, stervende patiënten en hun naasten. De meest voorkomende thema’s worden behandeld om zorgverleners in korte tijd te scholen. 

De zeven thema's zijn:

COVID-19 en palliatieve zorg: Dyspnoe en hoesten
COVID-19 en palliatieve zorg: Angst
COVID-19 en palliatieve zorg: Misselijkheid en braken
COVID-19 en palliatieve zorg: Markeren en stervensfase
COVID-19 en palliatieve zorg: Palliatieve sedatie
COVID-19 en palliatieve zorg: Delier
COVID-19 en palliatieve zorg: Naasten

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

 

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.