Nieuwe richtlijn 'Delier in de palliatieve fase'
Nieuws6 oktober 2022
Nieuws

Nieuwe richtlijn 'Delier in de palliatieve fase'

Nieuws 6 oktober 2022

IKNL lanceert de herziene richtlijn Delier in de palliatieve fase. De richtlijn is gebaseerd op knelpunten die zorgverleners in de praktijk ervaren en op de nieuwste wetenschappelijke literatuur. Ook is input van patiënten en naasten meegenomen.

Delier

Een delier uit zich in gedragsveranderingen, wisselend bewustzijn en aandacht, een stoornis in de cognitieve functies of in emotionele stoornissen, zoals onrust, wantrouwen of verdriet. Ook kan een patiënt last hebben van hallucinaties.

Een delier komt vaak voor in de palliatieve fase en kan veel negatieve gevolgen voor patiënten en hun naasten hebben. Er kan bijvoorbeeld angst en onrust ontstaan. In de palliatieve fase is het van belang om in overleg met de patiënt en hun naasten af te stemmen of en hoe een delier behandeld wordt. 

Aandachtspunten richtlijn Delier

In de herziene richtlijn is aandacht voor signalering, preventie en behandeling van een delier in de palliatieve fase. De belangrijkste wijzigingen en updates zijn:

 • Update van informatie rond epidemiologische gegevens van een delier in de palliatieve fase.
 • Focus op vroegtijdige (h)erkenning, ook van een delier bij een onderliggende dementie.
 • Focus op behandeling van de oorzaak in combinatie met niet-medicamenteuze interventies.
 • Medicamenteuze behandeling tijdens de palliatieve fase vooraf en tijdens de stervensfase. 
 • Nieuwe module met overzichtstabellen van doseringen en toedieningsvormen per medicamenteuze behandeling. In de module staan praktische handvatten bij dosering en toedieningsvormen van medicamenten, met aandacht voor de noodzaak van hogere doseringen bij psychiatrische comorbiditeit en lagere doseringen bij dementiële comorbiditeit.   
 • Nieuwe module Organisatie van Zorg, met daarin handvatten voor zorgverleners hoe om te gaan met een delier in de laatste levensfase, voor zowel opgenomen patiënten als patiënten die thuis verblijven. Focus op het betrekken van naasten en het geven van handvatten aan mantelzorgers.
   

Naar de nieuwe richtlijn
 

Thema Delier op Palliaweb en Overpalliatievezorg

Ter gelegenheid van de lancering van de richtlijn is op Palliaweb een nieuwe themapagina voor zorgverleners gemaakt: Delier in de palliatieve fase. Je vindt daar onder andere:

 • scholingen
 • onderwijsmaterialen
 • publicaties
 • een link naar de herziene richtlijn

Op Overpalliatievezorg is de patiëntenversie van de richtlijn te vinden. Patiënten en naasten vinden daar informatie over een delier en wat eraan gedaan kan worden.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.