COVID-19 en palliatieve zorg - Delier (basisscholing)
Opleiding

COVID-19 en palliatieve zorg - Delier (basisscholing)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
 • Type scholing masterclass
 • Kosten nee
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo-verpleegkundige (6), huisarts, mbo-verpleegkundige (4), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie nee
Voor vragen, neem contact op met:
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021

Bij ernstig zieke patiënten komt een delier veelvuldig voor. In de korte basisscholing COVID-19 en palliatieve zorg -  Delier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • delier bij patiënten met COVID-19
 • wat zie je aan de patiënt?
 • medicamenteus en niet-medicamenteus beleid

Aan het eind van de scholing kan de cursist:

 • een delier bij patiënten met COVID-19 uitleggen en de kenmerken benoemen
 • niet-medicamenteus beleid inzetten en dit uitleggen aan de naaste(n)
 • medicamenteus beleid inzetten en bespreken met de patiënt en naaste(n), of hiervoor hulp van een arts inroepen


Bij de video kan de ondertiteling worden getoond door op het icoon rechtsonder (naast de instellingen en het YouTube-logo) te klikken.

Meer informatie

Er is een powerpointpresentatie met begeleide tekst beschikbaar als onderwijsmateriaal om te gebruiken bij het geven van een les over dit onderwerp.

Deze basisscholing is voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, maar is ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis. 


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Voor vragen, neem contact op met:
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.