Palliatieve zorg thuis: PaTz simulatie
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg thuis: PaTz simulatie

 • Aanbieder PaTz
 • Soort materiaal casuïstiek, lespakket
 • Versie 2018
 • Opleiding hbo-verpleegkundige niveau 6, huisarts, post-hbo palliatieve zorg (6)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 november 2022

Het programma van de PaTz-simulatie duurt ongeveer drie tot vier uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een inleiding over het PaTz-project (doelen, werkwijze).
 2. Het uitdelen van rollen. Elke deelnemer krijgt een rol als huisarts of TZ-verpleegkundige. De deelnemers krijgen een sticker of bordje met de functie om duidelijk te maken vanuit welke rol ze spreken. De voorzitter projecteert de agenda met daarop de (fictief) vooraf aangemelde, te bespreken patiënten en de radpac-probleemkwadranten.
 3. Het bespreken van patiënten. Dit onderdeel is als volgt ingedeeld:
  • De inbrenger brengt de casus in en maakt het doel of de vraag duidelijk.
  • Hulpverlener(s) die de patiënt ook kennen, kunnen dingen toevoegen en reageren.
  • Laat een discussie op gang komen, met inbreng van expertise van de voorzitter (die tevens consulent is).
  • De inbrengen sluit af door een leer-/actiepunt te formuleren over hoe hij/zij verder kan met besprokene.

De casuïstiek die in de training wordt besproken bevat de volgende informatie:

 • een beschrijving van oncologische en andere levensverkortende aandoeningen (COPD, neuromusculair, dementie) in verschillende stadia van de ziekte
 • verschillende symptomen (dyspnoe, pijn, angst, verstikking) en problemen (overbelaste mantelzorg, betrokkenheid (jonge) kinderen)
 • patiënten met verschillende attitudes ten aanzien van ziekte en dood (pro-actief, rationeel, onbevangen, ontwijkend)
 • patiënten uit verschillende (sub)culturen
 • een confrontatie met verschillende emoties, zoals onmacht en onzekerheid

Leerdoelen  

Na het volgen van dit onderwijsmateriaal kan de aios:

 • benoemen dat palliatieve zorg aangeboden dient te worden in een vroege fase van de ziekte, als de SQ ontkennend wordt beantwoord
 • een eenvoudig zorgplan maken waarin somatische, psychische/existentiële, sociale/financiële, zorgverlening/ ADL-aspecten genoemd zijn
 • beter dan voor de training benoemen welke problemen zich in welke dimensie kunnen aandienen en hoe daarop geanticipeerd en gehandeld kan worden
 • benoemen welke meerwaarde samenwerking met de thuiszorg (en HAP en het ziekenhuis) heeft
 • reflecteren op eigen grenzen ten aanzien van bereikbaarheid en betrokkenheid
   

Naar de docentenhandleiding

Naar de PowerPoint


Heb je naambordjes, apart printbare rolbeschrijvingen en/of begeleiding bij de simulatie nodig? Neem dan contact op met Astrid Kodde via het contactblok rechtsboven op deze pagina.

Licentie

Creative commons: by-nc 


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 november 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.