De palliatieve fase van de ziekte begint | Markering
Onderwijsmateriaal

De palliatieve fase van de ziekte begint | Markering

  • Aanbieder PZNL
  • Versie 2024
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, zorgverlener | medisch handelen
Laatst geactualiseerd: 3 juli 2024

Deze docentenhandreiking beschrijft een workshop die is ontwikkeld naar aanleiding van het boek ‘In gesprek over het leven en het einde’ (2023) en de bijbehorende podcastreeks.

Essentie Markering

In deze workshop staat het begin van de palliatieve fase, oftewel markering, centraal. De inhoud sluit aan bij de essentie Markering uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De handreiking biedt een beschrijving van de workshop en een bijbehorend format voor een powerpoint presentatie. De workshop bevat trainingsmateriaal om te kunnen gebruiken in groepsverband en zijn bedoeld voor (toekomstige) zorgverleners en vrijwilligers die met patiënten en naasten het gesprek willen aangaan over hun waarden, wensen en behoeften in de palliatieve fase. De workshops kunnen gegeven worden in het onderwijs (MBO/HBO/WO) en als (bij)onderwijsmateriaal in de eigen zorgorganisatie.  

8 essenties 

Naar aanleiding van het boek ‘In gesprek over het leven en het einde’ (2023) en de bijbehorende podcastreeks, is deze docentenhandreiking met workshops over de 8 essenties van het kwaliteitskader ontwikkeld. De handreiking is bedoeld voor trainers in zorgorganisaties en docenten in het onderwijs.  

Leerdoel workshop

De deelnemer:

  • (h)erkent dat de patiënt in de palliatieve fase van de ziekte is beland (markering).
  • is in staat de markeringsvraag op het juiste (tijdige) moment en op de juiste manier (bekwaam) toe te passen.
  • is in staat te reflecteren op ervaringen vanuit de eigen praktijk. 

De workshop kan gegeven worden door een consulent palliatieve zorg, leden van het (transmuraal) team palliatieve zorg of aandachtvelders palliatieve zorg met affiniteit en ervaring met lesgeven/doceren. Tevens kunnen de workshops begeleid worden door docenten (MBO/HBO/WO) als onderwijs, samen met een in palliatieve zorg ervaren zorgverlener.

DEEL 1 - Docentenhandreiking workshop ‘In gesprek over het leven en het einde’ v1.0

Presentatie Workshop 1 'De palliatieve fase van de ziekte begint'

Laatst geactualiseerd: 3 juli 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.