Colofon

De eerste versie van de richtlijn Hypercalciƫmie werd in 1994 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden Nederland. De richtlijn werd in 2005 herschreven door A. de Graeff en R.J.A. Krol en opgenomen in de eerste druk van het richtlijnenboek van de Vereniging van Integrale Kankercentra.

De huidige versie werd in 2009 geschreven door:

 • A. de Graeff, internist-oncoloog, UMC Utrecht/Kenniscentrum Palliatieve Zorg Utrecht en arts Academisch Hospice Demeter, De Bilt
 • R.J.A. Krol, oncologieverpleegkundige en adviseur palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Oost, Nijmegen

Commentaar werd geleverd door:

 • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen, internist
 • R.M. Bijlsma-van Leeuwen, internist-oncoloog in opleiding
 • J.E.J. Fokke, specialist ouderenzorg
 • M.J.P.W. Gribling, oncologieverpleegkundige
 • J. de Heer, huisarts
 • I. van Mansom, specialist ouderengeneeskunde
 • E.J.M. de Nijs, verpleegkundig specialist palliatieve zorg i.o. (namens V&VN Palliatieve Verpleegkunde)
 • E. Roelofs, huisarts
 • G. Uyttewaal, oncologieverpleegkundige
 • B. Zwarteveld, verpleegkundige (namens V&VN Palliatieve Verpleegkunde)