Oorzaken

Hypercalciëmie bij patiënten met kanker treedt meestal op als uiting van activiteit van de ziekte.
Bij patiënten met een mammacarcinoom met botmetastasen kan hypercalciëmie optreden in het kader van de zgn. ‘tumor flare'. Hierbij is er sprake van een toename van pijnklachten en/of hypercalciëmie binnen enkele weken na het starten van hormonale therapie. Dit is meestal een uiting van een positieve reactie op de behandeling.
Bij uitzondering kan er ook bij patiënten met kanker sprake zijn van andere oorzaken van hypercalciëmie:

  • primaire hyperparathyroïdie (verhoogde activiteit van de bijschildklieren, meestal als gevolg van een adenoom). Dit is de meest voorkomende andere oorzaak.
  • bijwerkingen van medicatie (calciumsupplementen, thiazide diuretica, lithium)
  • vitamine A- of vitamine D-intoxicatie
  • sarcoïdose (ziekte van Besnier-Boeck)
  • hyperthyroïdie (te sterk werkende schildklier)
  • nierinsufficiëntie met renale osteodystrofie
  • ziekte van Paget (botziekte)
  • ziekte van Addison (bijnierschorsinsufficiëntie)
  • melk-alkali syndroom (overmatig gebruik van melk in combinatie met antacida)
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.