Behandeling van de onderliggende oorzaak

Behandeling van de onderliggende maligniteit (hormonale therapie (bij mamma- of prostaatcarcinoom) of chemotherapie) moet altijd worden overwogen. Wanneer er sprake is van een lichte verhoging van het serumcalcium kan hiermee worden volstaan. In de meeste gevallen is in het acute stadium ook symptomatische behandeling noodzakelijk. Hormonale therapie of chemotherapie is er dan o.a. op gericht om de kansen op een recidief hypercalciëmie te verkleinen.
Indien de hypercalciëmie ontstaat in het kader van een ‘tumor flare' (zie paragraaf Oorzaken) moet de hormonale behandeling worden voortgezet.

In veel gevallen ontstaat de hypercalciëmie echter nadat anti-tumortherapie gefaald heeft.

Indien calciumsupplementen of medicamenten (bijv. vitamine A of D, lithium of thiazidediuretica) een rol spelen bij het ontstaan van de hypercalciëmie, worden deze gestaakt.

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.