Colofon

De eerste versie van de richtlijn Diarree werd in 1996 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden Nederland. De richtlijn werd in 2005 herschreven door A. de Graeff en R.J.A. Krol en opgenomen in de eerste druk van het richtlijnenboek van de Vereniging van Integrale Kankercentra.

De huidige versie 2.0 van de richtlijn werd in 2009 geschreven door:

 • A. de Graeff, internist-oncoloog UMC Utrecht/Kenniscentrum Palliatieve Zorg Utrecht en arts Academisch Hospice Demeter, De Bilt
 • R.J.A. Krol, oncologieverpleegkundige en adviseur palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Oost, Nijmegen

Commentaar werd geleverd door:

 • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen, internist
 • R. Bijlsma-van Leeuwen, internist-oncoloog in opleiding
 • M.M. Booms, verpleegkundig consulent palliatieve zorg & thuiszorgtechnologie (namens V&VN Palliatieve Verpleegkunde)
 • P. Coppens, huisarts
 • F.W.J. Havinga, apotheker
 • Y. Keulemans, MDL-arts
 • M. van Meggelen, oncologieverpleegkundige thuiszorg
 • C.A.H.H.V.M. Verhagen, internist-oncoloog
 • M.J.B.P. Werter, internist-oncoloog
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.