Mind-body interventies

Het uitgangspunt voor mind-body interventies is de wisselwerking tussen gedachten, emoties en lichamelijke reacties. Als bijvoorbeeld stressprikkels te lang duren of te hevig zijn kan het lichaam niet meer ontspannen en is er kans op onder andere pijn, angst, en slaapproblemen. Mind-body interventies zijn gericht op het ontspannen van het lichaam en het kalmeren van de geest.
Er zijn veel verschillende mind-body interventies, zoals mindfulness, meditatie, yoga, ontspannings- en visualisatieoefeningen, luisteren naar muziek en creatieve interventies.

De volgende interventies zijn beschreven in deze handreiking, omdat deze eenvoudig door verpleegkundigen kunnen worden begeleid of toegepast:

  • luisteren naar muziek,
  • mindfulness en
  • ontspanningsoefeningen

Deze module is onderverdeeld in submodules en/of paragrafen. Om de inhoud te kunnen bekijken, klikt u in de linkerkolom op de submodule- en/of paragraaftitel.