Tabel B. Gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) waarbij mindfulness is vergeleken met een behandeling zonder mindfulness of een andere interventie bij patiënten in de palliatieve fase.

Studie Patiënten N Vergelijking Uitkomstmaten Uitkomst
Lehto
2015
 
VS
 
(1)
 
Longkanker 40 1x pw begeleide MBT sessie (meditatie en yoga) van 90 min, dagelijks thuis oefenen gedurende 6 wk, vs controle (=wekelijks interview over symptoomlast)  Symptoomlast, KvL, gemeten bij start (baseline), n a 8 wk en na 11 wk Geen kwantitatieve analyse mogelijk
Lim 
2021
 
Maleisië
 
Palliatieve patiënten in ziekenhuis 40 5 min mindfulness oefening gericht spiritueel welbevinden vs 5 min actief luisteren Spiritueel welbevinden (zingeving, vrede en vertrouwen), ervaren lijdensdruk Significant minder ervaren lijdensdruk en meer spiritueel welbevinden in interventiegroep
Milbury 2020
 
VS
 
Longkanker (gemetastaseerd) 
Patiënten en hun partners
 
75 koppels Meditatie voor koppels (CBM), vs sociale steun (SE) 4x 60 min online, 1x pw CBM of SE sessies, vs SZ Depressie, kanker gerelateerde stress, spiritueel welbevinden, gemeten na 1 en na 3 maanden. CBM patiënten én partners rapporteerden minder depressieve symptomen (significant) en minder kanker gerelateerde stress, t.o.v. SE koppels en SZ, geen significante verschillen n spiritueel welbevinden
Mularski 
2009
 
VS
 
(1)
 
COPD 86 MBBT (MBSR + ontspanning via adem) vs supportgroep (=standaardvragen over leven met de ziekte), gedurende 8 wk, 1 sessie pw, dagelijks zelf oefenen Benauwdheid bij rust/activiteit;
Zelf gerapporteerde exacerbaties;
ervaren distress; KvL, 6 min looptest, gemeten bij start (baseline), en in week 8
 
Significante verbetering KvL (voor de lichamelijke aspecten) bij controlegroep, geen verschillen op andere uitkomstmaten 
Ng
2016
 
Maleisië
 
(1)
 
Kanker 60 5-min MBSR oefeningen (aandacht en adem)
vs controle (=5 standaardvragen in 5 min), in ziekenhuis, door arts, vs controle (=5 min standaardvragen)
 
Ervaren distress, bloeddruk, huidweerstand/ temperatuur, hartslag,
ademfrequentie,
gemeten direct post interventie en 10 min post interventie
Significante vermindering distress op beide meetmomenten, geen verschillen op andere uitkomstmaten
Tsang 
2012
 
Hong Kong 
 
(1)
 
Kanker 48 Geleide visualisatie (body scan) op basis van MBSR, 1 begeleide sessie van 45 min in ziekenhuis, 5 sessies thuis, dagelijks gedurende 5 dagen vs SZ Symptoomlast, KvL, gemeten week 1 en 1 maand post interventie Geen verschillen in alle uitkomstmaten

CBM = Couple Based Meditation
KvL: Kwaliteit van leven 
MBBT = Mindfulness Based Behavorial Therapy
MBT = Mindfulness Based Therapy
MBSR = Mindfulness Based Stress Reduction
SE = Supportive Expressive control group
SZ = Standaardzorg 

= Latorraca COC, Martimbianco ALC, Pachito DV, Pacheco RL, Riera R. Mindfulness for palliative care patients. Systematic review. Int J Clin Pract. 2017 Dec;71(12). doi: 10.1111/ijcp.13034. Epub 2017 Nov 6. PMID: 29105910.

Handreiking_Complementaire_Zorg_voor_Volwassenen_Tabel_B.pdf