Tabel D. Gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT's) waarbij aromazorg is vergeleken met standaardzorg of een andere interventie bij patiënten in de palliatieve fase. Tabel E. Systematische reviews en meta-analyses over aromazorg bij patiënten met kanker in de curatieve of de palliatieve fase.

Studie Patiënten N Vergelijking Uitkomstmaten Uitkomst
Barati
2016
(Iran)
 
Dialyse-patiënten
(thuis en in dialyse-centrum) 
 
46 Inhalatie van rozewater ’s nachts en voor dialyse ged. 4 weken vs standaardzorg
Door: patiënten (na instructie door verpleegkundigen)
 
Angst, na 2 en 4 weken Geen significant verschil na 2 weken (p=0,09).
Significant verschil na 4 weken (p<0,001)
 
Goepfert
2017
(Duitsland)
 
Palliatieve patiënten (15 bij bewustzijn, 5 bewusteloos)
10 gezonde controles (Afdeling palliatieve zorg in ziekenhuis)
 
30 Inhalatie van citroen- en lavendelolie ged. 10 min, 3x in 90 minuten vs inhalatie van water
Door: onderzoeker
 
Hart- en ademhalings-frequentie
Bloeddruk
Zuurstof-saturatie
 
Citroenolie: toename van de meeste parameters in alle groepen (m.n. bij palliatieve patiënten)
Lavendelolie: geen verandering of afname in alle groepen.
Water: In geen enkele groep verandering na inhalatie 
 
Kawabata 
2020
(Japan)
 
Advanced cancer
(Afdeling palliatieve zorg in ziekenhuis)
 
74 Aromamassage met lavendel en/of sinaasappelolie (eenmalig) vs geen aromamassage
Door: massagetherapeut
 
Kwaliteit slaap en vermoeidheid direct na massage en de volgende dag  Geen verschillen tussen beide groepen
Kyle
2006
(Engeland)
 
Palliatieve patiënten (thuis, polikliniek, afdeling) 37 Massage van been en voet met sandelhoutolie versus amandelolie vs aromasteen met sandelhoutolie, 1x per wk ged 4 wk
Door: aroma-therapeut
 
Angst direct na interventie Geen interpretatie mogelijk door baseline verschillen en kleine aantallen patiënten per groep
Lai
2011
(Hong Kong)
 
Advanced cancer met obstipatie (oncologie-afdeling) 45 Buikmassage vs aroma-buikmassage (5 dagen achter elkaar) vs standaardzorg
Door: getrainde verpleegkundigen en aroma-therapeut
 
Obstipatie, KvL, direct na laatste interventie Significante verbetering van obstipatie en KvL over tijd alleen in aroma-buikmassage-groep, niet bij buikmassage of standaardzorg.
Significante verschillen in obstipatie en KvL tussen aroma-massage, massage en usual care
 
Serfaty
2012
(Engeland)
 
Advanced cancer (n=34)
Vroeg stadium kanker (n=5)
Scores >8 op HADS voor angst en/of depressie
 
39 Massage met essentiële olie vs cognitieve gedragstherapie, 8 sessies van 1 hr in 10 weken
Door: gekwalificeerd aromatherapeut
 
Depressie, angst en KvL, na 3 en na 6 mnd Verbetering van angst, depressie en KvL in beide groepen na 3 en 6 mnd
Geen significante verschillen tussen beide groepen.
 
Soden
2013
(Engeland)
 
Advanced cancer (palliatieve zorg-instelling) 42 Rugmassage met lavendelolie + basisolie vs rugmassage met basisolie
(1x/wk in 4 wk) vs standaardzorg
Door: therapeuten
 
Pijn, slapen, angst, depressie, symptom distress en KvL, iedere week Geen significante verandering t.o.v. baseline van pijn, slapen, angst en symptom distress direct na aromatherapie en na 4 weken.
Wilcock
2004
(Engeland)
 
Advanced cancer
(hospice)
 
46 Massage met lavendelolie en kamille van rug, nek, schouders of hand ged. 30 min, 1x per week ged. 4 wk vs standaardzorg
Door: gekwalificeerd aromatherapeut
 
Lichamelijke klachten, stemming en KvL direct na de interventie Verbetering van klachten, stemming en KvL in beide groepen.
Geen significante verschillen tussen de groepen
 
Wilkinson
1995,
(Engeland)
 
Palliatieve patiënten
(palliatieve zorg centra)
 
51 Massage met Roman kamilleolie van gehele lichaam vs amandelolie, wekelijks ged. 3 wk Angst na iedere massage en na 4 wk Rotterdam Symptom Checklist na 4 weken Geen verschil in angst tussen beide armen
Wilkinson
1999
(Engeland)
 
Palliatieve patiënten
(palliatieve zorg centra)
 
103 Massage met van gehele lichaam met Roman kamilleolie + basisolie
vs rugmassage met basisolie wekelijks ged. 3 wk
 
Angst na iedere massage en na 4 wk Rotterdam Symptom Checklist na 4 weken Afname van angst in beide groepen na de massage, geen verschil tussen beide groepen
Geen verschil in depressie
Geen verschillen na 4 wk van de schalen van de RSCL tussen beide groepen
 
Yildirim
2020
(Turkije)
 
Palliatieve patiënten
(palliatieve zorg centra)
 
68 Inhalatie van lavendelolie ged. twee avonden vs geen inhalatie
Door: getrainde verpleegkundigen
 
Kwaliteit van slaap en vitale tekenen (adem- en hartfrequentie, bloeddruk en zuurstof-verzadiging Verbetering van kwaliteit van slaap op beide dagen.
Geen verschil in vitale tekenen
 


KvL:    Kwaliteit van leven
NS:    Geen significant verschil tussen experimentele en controlegroep
ESAS:    Edmonton Symptom Assessment Scale

Handreiking_Complementaire_Zorg_voor_Volwassenen_Tabel_D.pdf