Tabel A. Gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) waarbij massage (inclusief hand- of voetmassage en buikmassage) is vergeleken met een behandeling zonder massage of een andere interventie

Studie Patiënten N Vergelijking Uitkomstmaten Uitkomst
Downey
20091
(VS)
 
Palliatieve zorg patiënten (thuis/
hospice)
 
167 Massage rug/nek vs meditatie vs friendly visits 2x/week tot overlijden
Door: massage-therapeuten
Pijn en KvL, wekelijks Geen verschillen in pijn en KvL tussen massage, meditatie en friendly visits
Jane
20111,4,5,6,8
(Taiwan)
Botmeta-stases (oncologie-afdeling) 72 Lichaamsmassage vs social attention (3x in 3-4 dg)
Door: getrainde 
verpleegkundigen
 
Pijn, stemming
(na 20 min), ontspanning en slaap (na 16-18 uur),
direct na iedere interventie
 
Op vrijwel alle dagen: in de massagegroep significant minder pijn, betere stemming en meer ontspanning na de massage dan bij social attention.
Geen verschillen in slaap
Kolcaba
20041
(VS)
Hospice patiënten 31 Handmassage vs usual care (2x/week ged. 3 weken
Door: getrainde verpleegkundigen
 
Comfort en symptom distress, wekelijks ged. 3 weken Geen significante verschillen in comfort en symptom distress in de loop van de tijd, en tussen beide groepen op alle meetmomenten
Kutner
20081,2,3,5,8
(VS)
 
Advanced cancer en pijnscore >4 (hospice) 348 Massage op plaats van voorkeur vs
simple touch 
(6x in 2 wk)
Door: ervaren massagetherapeuten
 
Pijn, stemming, symptom distress en KvL en, direct na de interventie en wekelijks Gemiddeld verschil pijnscore direct na massage -0,90 (p<0.001), enkele dagen later NS.
Gemiddeld verschil stemming direct na massage 0,61 (p<0.001), enkele dagen later NS.
Geen verschillen in symptom distress of KvL.
Soden
20131,2,3,4,5,6,8
(Engeland)
 
Advanced cancer (palliatieve zorg-instelling) 42 Rugmassage vs aromatherapie 
(1x/wk in 4 wk) vs usual care
Door: therapeuten
 
Pijn, slapen, angst, depressie, symptom distress en KvL, iedere week Geen significante verandering t.o.v. baseline van pijn, slapen, angst en symptom distress direct na rugmassage of aromatherapie en na 4 weken.
Significante afname van depressie direct na rugmassage in week 2 en 4
Toth
20131,4,5,6,8
(VS)
 
Advanced cancer (thuis) 39 Massage op plaats van voorkeur vs 
no touch vs usual care (3x in 1 wk)
Door: massage-therapeuten
Pijn, angst, slaap en KvL, direct na laatste interventie en 3 weken later Geen significante verschillen tussen de drie groepen in pijn, angst en slaap na 1 wk en 1 mnd.
Significant verschil in KvL na 1 wk, maar niet na 1 maand
Wilkie
20001,3,4,5,6,7,8
 
Advanced cancer (thuis of verpleeghuis) 28 Lichaamsmassage (2x/wk in 2 wk) vs usual care 
Door: massagetherapeuten
Pijn en KvL, direct na interventie en 3 dagen na vierde interventie Significante afname van pijn na 1e en 3e massage
Geen verschil in pijn en KvL tussen beide groepen na 4e interventie
 
Williams 
20051,3,5
(VS)
 
AIDS in de laatste levensfase 58 Lokale massage (bovenste lichaamshelft of hand of voet of gezicht en hoofd) vs meditatie vs combinatie vs standaardzorg, dagelijks ged. 5 dagen ged. 4 weken
Door: massage-therapeut
 
KvL en trans-cendentie, direct na 8 en 68 weken Geen verandering t.o.v. baseline van KvL en transcendentie na 8 en 68 weken bij massage, meditatie en srandaardzorg.
Significante verbetering van KvL en transcendentie na 8 en 68 weken t.o.v. baseline bij de gecombineerde interventie.
Significante verbetering van KvL en transcendentie na 8 en 68 weken tussen gecombineerde interventie en alle andere groepen
Dadura
20171
(Polen)
 
Palliatieve zorg patiënten met obstipatie (palliatieve zorg-instelling) 18 Buikmassage + fysiotherapie vs fysiotherapie (7 dagen achter elkaar), Door: fysiotherapeut Obstipatie, 1x/week ged. 8 weken Geen significant verschil in obstipatie bij buikmassage
Lai
20111
(Hong Kong)
 
Advanced cancer met obstipatie (oncologie-afdeling) 45 Buikmassage vs aroma-buikmassage vs usual care (5 dagen achter elkaar)
Door: getrainde verpleegkundigen en aroma-therapeut
 
Obstipatie, KvL, direct na laatste interventie Significante verbetering van obstipatie en KvL in de loop van de tijd alleen in aroma-buikmassage-groep, niet bij buikmassage of usual care.
Significante verschillen in obstipatie en KvL tussen aroma-massage, massage en usual care
Wang
20154
(Taiwan)
 
Patiënten met maligne ascites
(oncologie/ MDL-afdeling)
 
80 Buikmassage vs social interaction contact 2x daags gedurende 3 dagen
Door: getrainde verpleegkundige
 
11 items van de ESAS, baseline en iedere ochtend van de dag na de buikmassage  Significant minder opgeblazen gevoel, depressie, angst en onwelbevinden bij buikmassage.
Geen significante verschillen in pijn, vermoeidheid, misselijkheid, sufheid, anorexie en dyspneu

Symptom distress:      de mate waarin de patiënt last heeft van een symptoom 
KvL:                            Kwaliteit van leven
NS:                             Geen significant verschil tussen experimentele groep en controlegroep
ESAS:                         Edmonton Symptom Assessment Scale
1 Candy 2020
2 Lopez-Junior 2020 
3 Zeng 2018
4 Shin 2016
5 Boyd 2016
6 Lee 2015
7 Vira 2021
8 Richtlijn Pijn bij kanker 2019

Handreiking_Complementaire_Zorg_voor_Volwassenen_Tabel_A-(3).pdf