Tabel C. Gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) waarbij gecombineerde ontspanningstechnieken zijn vergeleken met een behandeling zonder ontspanningstechniek bij patiënten in de palliatieve fase en/of met kanker. 

Studie Patiënten N Vergelijking Uitkomstmaten Uitkomst
Charalambous 
2016 (2)
Cyprus
 
Borst- en prostaatkanker 208 Ademoefening, PMR + GI, thuis, instructie door onderzoeker, dagelijks KvL, pijn, vermoeidheid, misselijkheid en braken, angst en depressie als clustersymptomen, gemeten bij start en 4 weken post interventie Reductie op alle symptomen
Chen (2,3)
2015
Taiwan
 
Borstkanker, chemotherapie 65 PMR en GI, 20 min, gedurende 7 dagen post-chemotherapie, thuis door patiënt Angst, depressie, gemeten voor eerste sessie en 10 dagen post-chemotherapie Minder angst, vermoeidheid, depressie en angst 
Arathuzik
1994 (1)
 
VS
 
Borstkanker
(poli-)klinisch
 
24 (1)PMR en GI,1 sessie 75 min, (2)PMR, GI en coping, 1 sessie 120 min vs SZ  Pijn Geen verschillen in pijnintensiteit, minder pijn in groep 1 en 2 vs controlegroep
De Paolis 2019 (1)
Italië
 
Terminale kanker, hospice  104 PMR en GI, 1 sessie, 20 min, vs SZ  Pijn Vermindering pijnintensiteit in interventiegroep
Walker (2,3)
1999
(VK) 
 
Borstkanker, chemotherapie, ziekenhuis en thuis  96 PMR+ GI, minimaal 1x per dag, instructie in ziekenhuis, thuis door patiënt  KvL, stemming, depressie en angst , gemeten voorafgaand aan elke kuur en 3 wk na laatste kuur Betere stemming en KvL
Yoo (2,3)
2005
(Zuid Korea) 
 
Borstkanker, na operatie, ziekenhuis  60 PMR tijdens sessie 1&2, PMR + GI bij volgende sessies, 6 sessies, gegeven door onderzoeker Angst, depressie, KvL, gemeten na interventie, 3 en 6 maanden post-interventie  Minder angst, depressie en misselijkheid & braken na de interventie, verbetering KvL na 3 (significant) en na 6 maanden

GI = Guided Imagery
KvL: Kwaliteit van leven 
PMR = Progressive Muscle Relaxation
SZ = Standaardzorg 

(1) Warth 2020 
(2) Kapogiannis 2017
(3) Sinha 2021

Handreiking_Complementaire_Zorg_voor_Volwassenen_Tabel_C.pdf