Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Projectstatus
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Goed voorbeeld: Besluitvorming in de palliatieve fase
Project
De methode 'Besluitvorming in de palliatieve fase' helpt zorgverleners in de palliatieve zorg adequaat te reageren op problemen die zich voordoen in de palliatieve fase rekening houdend met levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiënt. Het is ook te gebruiken tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam.
Goed voorbeeld: Zorgpad Stervensfase
Project
Het 'Zorgpad Stervensfase', onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase, is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één.
Goed voorbeeld: Zorgconsulent Palliatieve Fase
Project
De 'Zorgconsulent Palliatieve Fase' heeft als hoofdtaak het procesmatig ondersteunen van de zorgverleners bij het proactief plannen en verlenen van palliatieve zorg. De zorgconsulent voert deze zorg niet zelf uit, maar heeft een rol als klankbord, adviseur en bemiddelaar.
Goed voorbeeld: Proactieve Palliatieve Zorg
Project
'Proactieve Palliatieve Zorg' voorziet in hulpmiddelen en een training voor huisartsen, waarmee zij beter toegerust zijn op het identificeren van patiënten die baat hebben bij palliatieve zorg.
Goed voorbeeld: Methodiek Signalering in de palliatieve fase
Project
De methodiek 'Signalering in de palliatieve fase' ondersteunt de verzorgende bij het in kaart brengen van problemen van de zorgvrager en het achterhalen waar hij het meeste last van heeft om zo de juiste zorg te bieden.
Goed voorbeeld: Kennis en Kunde programma hospices
Project
Het 'Kennis en Kunde-programma hospices' (KeK) is een opleidingsprogramma dat hospices en kleinschalige bijna-thuis-huizen kunnen gebruiken voor het selecteren, inwerken, kwalificeren en behouden van vrijwilligers en het op peil houden van hun kennis en vaardigheden.
Goed voorbeeld: Inspiratiecyclus STEM
Project
De Inspiratiecyclus 'STEM' ondersteunt en versterkt zorgverleners om met patiënten in contact te zijn over hun (naderende) levenseinde. In dat contact worden antwoorden gezocht op de vraag wat voor de zorgvragers en hun naasten belangrijk én onbelangrijk is.
Goed voorbeeld: Handleiding starten buddyzorg
Project
Het horen van de diagnose niet meer beter te worden en er in de praktijk mee omgaan kunnen voor patiënten een enorme impact op hun sociale leven hebben. En dat terwijl ze juist in deze fase hebben vaak behoefte hebben aan extra ondersteuning. De inzet van buddy's, ook wel maatjes genoemd, helpt om die steun te krijgen.
Goed voorbeeld: Gespreksmodel mantelzorgondersteuning
Project
Het 'Gespreksmodel mantelzorgondersteuning' is een instrument dat helpt om in gesprek te komen met de mantelzorger. Het model geeft op eenvoudige en snelle wijze een helder beeld van de situatie en belasting van de mantelzorger.
Goed voorbeeld: GEPLUSD
Project
'GEPLUSD' is een lesprogramma waarin kennis over het gepaste gebruik van verschillende meetinstrumenten wordt aangereikt om zo het systematisch signaleren en monitoren van symptomen mogelijk te maken. GEPLUSD staat voor Gezamenlijk Eerder Plannen en Leren met het Utrecht Symptoom Dagboek.
Goed voorbeeld: Dementie en palliatieve zorg
Project
Het Goede voorbeeld 'Dementie en palliatieve zorg' richt zich op de samenwerking en verbinding tussen de keten dementie en een netwerk palliatieve zorg op het organisatorische en uitvoerend vlak.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.