Goed voorbeeld: GEPLUSD
Project

Goed voorbeeld: GEPLUSD

  • Betrokken organisaties Hospice Demeter
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 oktober 2019

GEPLUSD is een lesprogramma waarin kennis over het gepaste gebruik van verschillende meetinstrumenten wordt aangereikt om zo het systematisch signaleren en monitoren van symptomen mogelijk te maken. GEPLUSD staat voor Gezamenlijk Eerder Plannen en Leren met het Utrecht Symptoom Dagboek en is ontwikkeld door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht, een samenwerkingsverband tussen de afdeling Medische Oncologie UMC Utrecht en Academisch Hospice Demeter.  

Doel GEPLUSD 

Wanneer symptomen geen structurele aandacht krijgen, worden deze vaak niet of niet optimaal behandeld. Door patiënten systematisch naar symptomen te vragen, krijg je beter zicht op de symptomen die patiënten ervaren.  

Door de implementatie van GEPLUSD wordt tijdens de dagelijkse zorgverlening duidelijk waar interventies nodig zijn om het lijden van patiënten te verlichten. 

Randvoorwaarden  

Het GEPLUSD-traject omvat ten minste één inventariserend gesprek, één scholingsbijeenkomst en ten minste twee coachingsbijeenkomsten. Facultatief zijn extra bijeenkomsten of terugkoppelmomenten te organiseren.  

Wat heb je nodig?  

Bereidheid van management en team om te gaan werken met meetinstrumenten en deze te implementeren in het zorgproces.  

Ondersteuning 

Wanneer je geïnteresseerd bent in GEPLUSD maken we graag een offerte voor je afgestemd op jouw behoeften en mogelijkheden.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 oktober 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.