Goed voorbeeld: Dementie en palliatieve zorg
Project

Goed voorbeeld: Dementie en palliatieve zorg

  • Betrokken organisaties IKNL, Vilans
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 mei 2022

Het Goede voorbeeld Dementie en palliatieve zorg richt zich op de samenwerking en verbinding tussen de keten dementie en een netwerk palliatieve zorg op het organisatorische en uitvoerende vlak. Ketencoördinatoren en zorgverleners kunnen zelf met de handreiking Palliatieve zorg bij dementie een samenwerking opzetten of verbeteren. Het project duurt zes tot twaalf maanden en vraagt een tijdsinvestering van vier tot acht uur per week.  

Doel Dementie en palliatieve zorg voor zorgverleners 

Het is voor zorgverleners belangrijk om samen te werken rond een groeiende groep kwetsbare ouderen met dementie. Als zij de zorg voor een cliënt beter op elkaar kunnen afstemmen, verbetert de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie, en daarmee de kwaliteit van hun leven. Voor zorgverleners geeft het voldoening om betere, passende zorg te kunnen bieden aan mensen met dementie en hun naasten.  

Voorwaarden  

Ketencoördinatoren en zorgverleners kunnen zelf met de handreiking Palliatieve zorg bij dementie een samenwerking opzetten of verbeteren. Het project duurt zes tot twaalf maanden en vraagt een tijdsinvestering van vier tot acht uur per week.  

Start met het aanstellen van een zo onafhankelijk mogelijke coördinator voor beide netwerken. Of twee coördinatoren voor de beide netwerken, die goed samenwerken. Zonder deze persoon of personen wordt het maken van een verbinding tussen beide netwerken erg lastig.  

Zorg voor uitwisseling van kennis door scholing, symposia en andere bijeenkomsten (bijvoorbeeld de casuïstiekbesprekingen). Werk aan de bewustwording bij verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers en anderen dat dementie een ziekte is waaraan mensen uiteindelijk overlijden. Palliatieve zorg hoort daar bij. Palliatieve zorg dient een speerpunt te zijn, hiervoor moet men tijd en ruimte vrijmaken.  

Ondersteuning 

Het is mogelijk om palliatieve zorg bij dementie op te zetten onder begeleiding van adviseurs van Vilans. Vilans helpt als procesbegeleider bij de kennisuitwisseling tussen ketens en projecten, ondersteunt bijeenkomsten en biedt een digitaal platform voor kennisuitwisseling, informatie, nuttige materialen en hulpmiddelen. Als je Vilans inschakelt voor ondersteuning bij het opstarten en verbeteren van de palliatieve zorg bij dementie moet je rekenen op implementatiekosten tussen de 5.000 en 10.000 euro. Je kunt voor de invoering en ondersteuning subsidie aanvragen bij ZonMw.  

Informatie  

Uitgebreide(re) informatie over dit palliatieve zorg voor patienten met dementie is te vinden op de website van Vilans.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.