Goed voorbeeld: Zorgconsulent Palliatieve Fase
Project

Goed voorbeeld: Zorgconsulent Palliatieve Fase

 • Betrokken organisaties HAN VDO
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

De 'Zorgconsulent Palliatieve Fase' heeft als hoofdtaak het procesmatig ondersteunen van de zorgverleners bij het proactief plannen en verlenen van palliatieve zorg. De zorgconsulent voert deze zorg niet zelf uit, maar heeft een rol als klankbord, adviseur en bemiddelaar. Specifieke taken zijn: 

 • Het adviseren en ondersteunen van zorgteams of afdelingen bij: 
  • het vaststellen of cliënten/bewoners in aanmerking komen voor specifieke palliatieve zorg; 
  • het vaststellen van problemen en behoeften van deze cliënten en hun familie en opstellen van een proactief zorgplan, met aandacht voor de gewenste plaats van overlijden; 
  • het inschakelen van of overleggen met andere disciplines of consulenten, zoals bijvoorbeeld experts van een palliatief consultatieteam. 
 • Ondersteunen van zorgverleners, medebewoners en indien gewenst familie. 
 • Het geven van voorlichting en scholing over palliatieve zorg binnen de zorginstelling. 
 • Onderhouden van externe contacten, bijvoorbeeld met de netwerkcoördinator palliatieve zorg en het consultatieteam palliatieve zorg. 

Doel Zorgconsulent Palliatieve Fase 

De procesmatige ondersteuning van de Zorgconsulent Palliatieve Fase helpt de zorgverlener bij het proactief plannen en verlenen van palliatieve zorg.  

Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg: Zorgconsulent palliatieve zorg

 

Wat heb je nodig?  

Voor de implementatie van de functie is een handleiding geschreven.

Ondersteuning 

Om Zorgconsulent Palliatieve Fase te kunnen zijn, volgt men de cursus Zorgconsulent Palliatieve Zorg bij HAN VDO. Tijdens de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de uitrol van de functie in eigen organisatie.  

Uitgebreide informatie 

Meer informatie is te vinden op de website van de HAN en in: 

 • Galesloot C., van Boekel R., Krol R., Nogarede R., Verschuur E. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Handleiding voor implementatie. Nijmegen: IKNL, 2012 
 • Verschuur EML, Nogarede RFC, Krol RJA. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie. HAN/IKNL: Nijmegen, 2013 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.