Goed voorbeeld: Methodiek Signalering in de palliatieve fase
Project

Goed voorbeeld: Methodiek Signalering in de palliatieve fase

  • Betrokken organisaties IKNL
Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 25 februari 2022

De set signalering en besluitvorming in de palliatieve fase komen te vervallen. Deze hulpmiddelen zijn geïntegreerd in de werkmethode Palliatief redeneren, wat met behulp van het afgeronde project KWASA tot stand is gekomen. Meer informatie over Palliatief redeneren vindt u hier.

De methode Signalering in de palliatieve fase ondersteunt de verzorgende bij het in kaart brengen van problemen van de zorgvrager en het achterhalen waar hij het meeste last van heeft om zo de juiste zorg te bieden. 

Doel methodiek Signalering in de palliatieve fase 

De methode draagt bij aan het verbeteren van de communicatie met patiënten en tussen zorgverleners onderling doordat zij dezelfde taal kunnen spreken. Daarmee is de methode goed inzetbaar is ter voorbereiding op een interdisciplinair overleg.  

Randvoorwaarden 

Management heeft visie op palliatieve zorg, stimuleert methodisch gebruik van richtlijnen in de palliatieve zorg en onderschrijft het belang van de signalerende rol van verzorgenden in de palliatieve zorgverlening. 

Direct leidinggevenden stimuleren het methodisch denken en werken, zorgen voor draagvlak bij andere leden van het interdisciplinaire team en signaleren verbeterpunten in het hanteren van de methode. 

Multidisciplinair team onderschrijft het belang van het gebruik van de methodiek en is op de hoogte van de inhoud van de set Signalering. 

Verzorgenden hebben voldoende kennis van palliatieve zorg en zijn op de hoogte van de meest voorkomende zorgproblemen en symptomen en kennen de gebruikte begrippen die in de set Signalering zijn beschreven. 

Webshop

De Methode Signalering in de palliatieve fase is te kostenloos downloaden via de webshop

Looptijd project 

Minimaal één jaar. 

Borging 

Om ook op lange termijn te blijven werken met deze methodiek is het aan te bevelen om de methodiek binnen bestaande processen onder te brengen zoals: cliënt/patiënt-bespreking, MDO, teambespreking, overdrachtsmomenten, startgesprek met cliënt/patiënt, ECD/EPD, inwerkprogramma nieuwe medewerkers. 

Wat heb je nodig?  

Meer informatie

Meer informatie vind je op het factsheet, of via de contactmogelijkheid bovenaan deze pagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 25 februari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.