Wensen, verwachtingen en grenzen in de driehoek (handreiking)
Hulpmiddel

Wensen, verwachtingen en grenzen in de driehoek (handreiking)

 • Ontwikkelaar Vilans
 • Soort Handreiking
 • Gebruiker Alle gebruikers, Basisarts, Beleidsmakers, Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Geestelijk verzorgers, Groepsbegeleiders, Helpenden, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgers, Medisch specialisten, Naasten, Patiënten, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Vrijwilligers
 • Versie 2019
 • Doelgroep Naasten | Mantelzorgers, Volwassenen | Ouderen
 • Setting Thuis, Verpleeghuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 29 december 2021

Handreiking over gelijkwaardige samenwerking tussen bewoner, informele zorgverlener en formele zorgverlener in de ouderenzorg. Informele zorg is zorg en ondersteuning die wordt gegeven door mensen die dat niet vanuit hun beroep doen, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers.  

Doel van de handreiking is vergroting van de bewustwording van het belang en de meerwaarde van gelijkwaardig en vanzelfsprekend samenwerken. De samenwerkingsrelatie die dan ontstaat, leidt tot meer welbevinden bij bewoners en mantelzorgers en vergroot het werkplezier van zorgprofessionals en vrijwilligers.

De handreiking is opgebouwd vanuit de perspectieven van bewoners, naasten, vrijwilligers en medewerkers. Elk perspectief bestaat uit twee ervaringsverhalen, een beschrijving van de dilemma’s, tips, handvatten, bronnen en verwijzingen naar hulpmiddelen.  

Inzet hulpmiddel

In de handreiking zitten vijf kaarten om te gebruiken als hulpmiddelen in het dagelijks werk:  

 1. samenwerken in de driehoek
 2. SOFA-model en WIFA-model 
 3. (visje) BOB-model
 4. COUP-methode
 5. ezelsbruggetjes voor een goed gesprek

Veel organisaties zoeken naar manieren om de samenwerking binnen de driehoek te versterken en gelijkwaardig samen te werken. De handreiking helpt bij het (h)erkennen van ieders perspectief zodat alle wensen, verwachtingen en grenzen onderdeel zijn van de samenwerking.
 

Naar de handreiking
 

Randvoorwaarden voor implementatie

De handreiking is direct inzetbaar.

Licentie

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 29 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.