Stappenplan moreel beraad
Onderwijsmateriaal

Stappenplan moreel beraad

 • Aanbieder Bolten training
 • Soort materiaal tekstueel, website
 • Versie 2020
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Hans Bolten Boltentraining Training en Advies
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021

Beschrijving van een stappenplan om moreel beraad te voeren. Aan de hand van dit stappenplan kan een dilemma van een casus worden uitgewerkt.

Het stappenplan bestaat uit zeven stappen/vragen:

 1. Wat is de morele vraag?
 2. Wie zijn de betrokkenen?
 3. Wie moet er beslissen?
 4. Welke informatie heb ik nodig?
 5. Wat zijn de argumenten?
 6. Wat is mijn conclusie?
 7. Hoe voel ik mij nu?

Iedere stap wordt in de tekst uitgewerkt. Normen, waarden en overtuigingen komen aan bod. 

Om er mee te kunnen werken, is het van belang dat er een goede casus beschikbaar is en dat de deelnemers een vragende en onderzoekende houding innemen.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Hans Bolten Boltentraining Training en Advies
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.