Palliatieve kit (handreiking)
Hulpmiddel

Palliatieve kit (handreiking)

  • Ontwikkelaar Laurens van Ede (huisarts)
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Huisartsen, Verpleegkundigen
  • Versie 2021
  • Setting Hospice, Thuis
Voor vragen, neem contact op met:
Jeamina Lobregt Apotheek De Kruijf
Laatst geactualiseerd: 15 augustus 2023

De Palliatieve Kit is een box die middelen bevat om snel te kunnen handelen als bij palliatieve patiënten, die in de terminale fase zijn gekomen, een plotse verslechtering of een acuut probleem optreedt. In dat geval moet direct geschakeld worden met huisarts en apotheek om alle benodigde zorg te kunnen leveren.  

De kit is een door de apotheek afgesloten box waarin benodigdheden zitten om bij (acute) symptomen direct te behandelen. De kit bevat medicatie, injectiematerialen, een butterfly en een urinecatheter met inbrengset. De kit wordt bij palliatieve patiënten in huis gezet op het moment dat de patiënt in de terminale fase komt, dus op een planbaar moment. Doordat de juiste spullen al bij de cliënt thuis aanwezig zijn en de toestemming hiervoor is verleend, kan de verpleegkundige meteen de kit gebruiken wanneer dit nodig is. Na overlijden van de patiënt neemt de huisarts de kit weer mee en levert deze in bij de apotheek. 

De kit is in te zetten op plekken waar lokale huisartsen de medische zorg verlenen, zoals in een verzorgingshuis, huisartsenpost (in de dienstauto) en via de dienstapotheek of huisartsenpost. 

Inzet hulpmiddel

Preventieve inzet bij terminale palliatieve patiënten waar plotse verslechtering kan optreden. De box is bedoeld om een plotse verslechtering (met name buiten kantoortijden) goed te kunnen opvangen.
Er is een YouTube video beschikbaar waarin de inhoud van de kit wordt getoond.
 

Naar de palliatieve kit

Naar de video


Randvoorwaarden

Het samenstellen van de kit vindt plaats in samenwerking met de openbare apotheker.  

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het samenstellen van de kit. Bij patiënten die bij VGZ verzekerd zijn, kan de apotheker een tarief voor de kit declareren. De apotheker moet zich hiervoor wel bij VGZ aanmelden. Tevens dienen de ampullen morfine en midazolam op naam van de patiënt te worden uitgeschreven en gedeclareerd.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de Palliatieve Kit naar de website Tommieindezorg. Ook is er een infographic beschikbaar voor apothekers.

Voor vragen, neem contact op met:
Jeamina Lobregt Apotheek De Kruijf
Laatst geactualiseerd: 15 augustus 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.