Kerncijfers Vrijwilligers palliatieve terminale zorg
Publicatie

Kerncijfers Vrijwilligers palliatieve terminale zorg

  • Datum publicatie 18 augustus 2021
  • Organisatie PZNL, IKNL en VPTZ
Contactpersoon
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 augustus 2021

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Vrijwilligers bieden zowel thuis, als in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen ondersteuning op het gebied van palliatieve terminale zorg. VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 lidorganisaties, behartigt hun belangen en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning (VPTZ). De kerncijfers vrijwilligers palliatieve terminale zorg bieden inzicht in de inzet en taken van deze vrijwilligers.

Inzet vrijwilligers

Vrijwilligers worden op diverse locaties ingezet voor de ondersteuning op het gebied van palliatieve terminale zorg.

(VPTZ registratierapportage 2019)

Taken vrijwilliger

De vrijwilligers van VPTZ Nederland zijn er om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Door er gewoon te zijn brengen de VPTZ-vrijwilligers rust en geven ze concrete hulp aan de patiënt zelf. Daarnaast ondersteunen ze naasten en mantelzorgers.

De vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. In de praktijk doen zij vaak dezelfde dingen als de partner of naasten. Zo krijgen deze mantelzorgers wat verlichting in de  zorgtaak en kunnen zij zelf even boodschappen doen, sporten of anderszins tot rust komen (VPTZ).

Bij 75% van de organisaties hebben vrijwilligers ook andere taken naast het ondersteunen van de zorg aan de cliënt. Vrijwilligers besteden in deze organisaties gemiddeld 11% van hun uren aan andere taken, zoals: tuinonderhoud, koken, boodschappen en klussen in het hospice; publiciteit; administratie en fondswerving.

Inzet vrijwilliger

kerncijfers_pz_inzet-vrijwilliger.png

Inzet per type organisatie

kerncijfers_pz_ptz-per-type-organisatie.png

Cliënten in een bijna-thuis-huis krijgen gemiddeld genomen de meeste uren ondersteuning van een vrijwilliger: 223 uur per cliënt. In de palliatieve units en thuis krijgen de cliënten het minste aantal uren ondersteuning van de vrijwilligers: respectievelijk 92 en 31 uur ondersteuning per cliënt. In de thuissituatie ondersteunen vrijwilligers de cliënten en mantelzorgers een kleiner deel van de dag en vaak niet elke dag van de week. (VPTZ registratierapportage 2019).

kerncijfers_pz_coordinatoren-bestuur.png

Ruim 90% van de organisaties die ondersteuning bieden aan palliatieve terminale cliënten hebben betaalde coördinatoren in dienst. De bestuursleden zijn vrijwilligers en zij verrichten hun werkzaamheden dus onbetaald (VPTZ registratierapportage 2019).

Meer weten over vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg? Bekijk dan de website van  VPTZ Nederland.  

Voor het opstellen van deze pagina is informatie gebruikt van VPTZ Nederland en de VPTZ Registratierapportage 2019.

* Met een ster aangegeven getallen zijn geëxtrapoleerde getallen. VPTZ Nederland zet jaarlijks een vragenlijst uit onder de aangesloten organisaties. De respons op de vragenlijst over 2019 was 90%. Om vergelijkingen te kunnen maken met voorgaande jaren is het nodig een beeld te krijgen van de totale steekproef. Daarom worden de cijfers geëxtrapoleerd. Hierbij worden de resultaten per type organisatie vermenigvuldigd met een weegfactor voor de missende organisaties. 

Contactpersoon
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.