COVID-19 en palliatieve zorg - Naasten (basisscholing)
Opleiding

COVID-19 en palliatieve zorg - Naasten (basisscholing)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
 • Type scholing masterclass
 • Kosten nee
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige (6), huisarts, mbo verpleegkundige (4), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd nee
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021

In de korte basisscholing COVID-19 en palliatieve zorg - Naasten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wie zijn naasten en waarom is zorg voor naasten belangrijk?
 • Ondersteunen van naasten, wat kun je doen?
 • Ondersteuning van jonge (kleine) kinderen.

Aan het eind van de scholing kan de cursist:

 • het belang van naasten van de patiĆ«nt met COVID-19 aangeven
 • verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor naasten benoemen om in te zetten.

Deze scholing is gebaseerd op

 

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?

Onder meer video.

Video

Bij de video kan de ondertiteling worden getoond door op het icoon rechtsonder (naast de Instellingen en het YouTube-logo) te klikken.

Deze scholing is gebaseerd op de methodiek Oog voor Naasten.

Meer informatie en inschrijven

Er is een powerpointpresentatie met begeleide tekst beschikbaar als onderwijsmateriaal om te gebruiken bij een les over dit onderwerp.

Deze basisscholing is voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiĆ«nten met COVID-19 in het ziekenhuis, maar is ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.