COVID-19 en palliatieve zorg - basisscholing Misselijkheid en braken
Opleiding

COVID-19 en palliatieve zorg - basisscholing Misselijkheid en braken

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
 • Type scholing masterclass
 • Kosten nee
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige (6), huisarts, mbo verpleegkundige (4), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd geen accreditatie aangevraagd
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021

Patiënten met COVID-19 hebben regelmatig last van misselijkheid en braken. Het bestrijden van misselijkheid en braken kan meehelpen om de laatste fase zo comfortabel mogelijk te maken.

In deze korte basisscholing COVID-19 en palliatieve zorg Misselijkheid en braken komt aan bod

 • Oorzaak van misselijkheid en braken bij patiënten met COVID-19
 • Wat zie je aan de patiënt en wat zijn de klachten?
 • Medicamenteus en niet-medicamenteus beleid

Leerdoelen

Aan het einde van de scholing kan de cursist bij een patiënt met COVID-19

 • zien welke klachten er zijn bij misselijkheid en braken en dit bespreken met de betreffende patiënt
 • niet-medicamenteus beleid inzetten en vertellen wat de patiënt of naaste daar zelf aan kan bijdragen
 • medicamenteus beleid zelf inzetten of hulp vragen om dit te doen en de patiënt en naaste in deze fase sociale steun bieden.

Deze scholing is gebaseerd op

 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017
 • Richtlijn Misselijkheid en braken, 2014

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?

Onder meer video.

Naar het materiaal

Bij de video kan de ondertiteling worden getoond door op het icoon rechtsonder (naast de Instellingen en het YouTube-logo) te klikken.

Meer informatie

Er is een PowerPointpresentatie met begeleide tekst beschikbaar als onderwijsmateriaal om te gebruiken bij het geven van een les over dit onderwerp.

Deze basisscholing is voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis maar is ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis. 


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.