COVID-19 en palliatieve zorg - Dyspnoe en hoesten (basisscholing)
Opleiding

COVID-19 en palliatieve zorg - Dyspnoe en hoesten (basisscholing)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
 • Type scholing masterclass
 • Kosten nee
 • Locatie Eigen keuze
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo-verpleegkundige (6), huisarts, mbo-verpleegkundige (4), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie nee
Voor vragen, neem contact op met:
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021

Dysnoe is één van de meest voorkomende symptomen bij patiënten met COVID-19. Ook hoesten komt veel voor. In de korte basisscholing COVID-19 en palliatieve zorg - Dysnoe en hoesten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De oorzaak van dysnoe bij patiënten met COVID-19.
 • Wat zie je aan de patiënt?
 • Medicamenteus en niet-medicamenteus beleid.
 • Het geven van zuurstof.

Aan het einde van de scholing kan de cursist:

 • dysnoe en hoesten als symptoom bij patiënten met COVID-19 duiden en de zorgverlening hierop afstemmen
 • verschillende niet-medicamenteuze interventies toepassen aan de patiënt en de redenen hiervoor uitleggen
 • de functie van medicamenteuze ondersteuning uiteenzetten en het doel uitleggen aan de naaste(n)
 • de zorgverlening aanpassen wanneer de patiënt in de stervensfase komt en naaste(n) uitleggen welke handelingen wel of niet meer worden verricht
 • aangeven waar hij laagdrempelige hulp kan vragen


Bij de video kan de ondertiteling worden getoond door op het icoon rechtsonder (naast de Instellingen en het YouTube-logo) te klikken. 

Meer informatie

Er is een powerpointpresentatie met de begeleide tekst beschikbaar als onderwijsmateriaal om te gebruiken bij het geven van een les over dit onderwerp. 

Deze basisscholing is voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, maar is ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis. 


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Voor vragen, neem contact op met:
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.