COVID-19 en palliatieve zorg: Naasten (presentatie)
Onderwijsmateriaal

COVID-19 en palliatieve zorg: Naasten (presentatie)

  • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve zorg
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021

Patiënt en naasten horen eenvoudigweg bij elkaar. Juist bij patiënten met COVID-19 mogen naasten door het risico op besmetting veel minder aanwezig zijn. Op afstand moeten blijven maakt deze periode heel moeilijk voor patiënten en hun naasten.

In deze powerpointpresentatie komen aan bod:

  • wie zijn naasten en waarom is zorg voor naasten belangrijk?
  • ondersteunen van naasten;
  • ondersteuning van jonge (kleine) kinderen.

Dit onderwijsmateriaal is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19 patiënten in het ziekenhuis maar kan ook geschikt zijn voor zorgverleners werkend in een andere setting zoals in het verpleeghuis, hospice of thuis.

Leerdoelen

De zorgverlener kan: 

  • het belang van naasten bij een patiënt met COVID-19 aangeven;
  • verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor de naasten benoemen.

Dit materiaal is onderdeel van de serie COVID-19 en palliatieve zorg.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Naar het materiaal


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.