COVID-19 en palliatieve zorg: Dyspnoe en hoesten
Onderwijsmateriaal

COVID-19 en palliatieve zorg: Dyspnoe en hoesten

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve zorg
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021

Dyspnoe is een van de meest voorkomende symptomen bij patiënten met COVID-19. Ook hoesten komt vaak voor. Dit onderwijsmateriaal is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, maar kan ook geschikt zijn voor zorgverleners werkend in een andere setting zoals in het verpleeghuis, hospice of thuis.

In deze powerpointpresentatie komt aan bod:

 • oorzaak van dysnoe bij patiënten met COVID-19;
 • wat zie je aan de patiënt;
 • medicamenteus en niet-medicamenteus beleid;
 • het geven van zuurstof.

Leerdoelen

De zorgverlener:

 • kan dysnoe en hoesten als symptoom bij patiënten met COVID-19 duiden en de zorgverlening hierop afstemmen;
 • kan verschillende niet-medicamenteuze interventies toepassen aan de patiënt ter ondersteuning en kan de redenen hiervoor uitleggen;
 • kan de functie van medicamenteuze ondersteuning uiteenzetten en het doel uitleggen aan de naasten;
 • kan de zorgverlening aanpassen wanneer de patiënt in de stervensfase komt en de naasten uitleggen welke handelingen dan wel of niet meer worden verricht;
 • weet waar hij laagdrempelige specialistische hulp kan vragen.

Dit materiaal is onderdeel van de serie COVID-19 en palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal

 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.