COVID-19 en palliatieve zorg: Dyspnoe en hoesten (presentatie)
Onderwijsmateriaal

COVID-19 en palliatieve zorg: Dyspnoe en hoesten (presentatie)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve zorg
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023

Dyspnoe is een van de meest voorkomende symptomen bij patiënten met COVID-19. Ook hoesten komt vaak voor. Dit onderwijsmateriaal is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, maar kan ook geschikt zijn voor zorgverleners werkend in een andere setting zoals in het verpleeghuis, hospice of thuis.

In deze presentatie komt aan bod:

 • oorzaak van dysnoe bij patiënten met COVID-19
 • wat zie je aan de patiënt
 • medicamenteus en niet-medicamenteus beleid
 • het geven van zuurstof

Leerdoelen

De zorgverlener:

 • kan dysnoe en hoesten als symptoom bij patiënten met COVID-19 duiden en de zorgverlening hierop afstemmen.
 • kan verschillende niet-medicamenteuze interventies toepassen aan de patiënt ter ondersteuning en kan de redenen hiervoor uitleggen.
 • kan de functie van medicamenteuze ondersteuning uiteenzetten en het doel uitleggen aan de naasten.
 • kan de zorgverlening aanpassen wanneer de patiënt in de stervensfase komt en de naasten uitleggen welke handelingen dan wel of niet meer worden verricht.
 • weet waar hij laagdrempelige specialistische hulp kan vragen.

Dit materiaal is onderdeel van de serie COVID-19 en palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal

 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.