Emotioneel welzijn van nabestaanden van patiënten met gevorderde kanker
Publicatie

Emotioneel welzijn van nabestaanden van patiënten met gevorderde kanker

 • Datum publicatie 20 oktober 2022
 • Auteur Laurien Ham
 • Soort publicatie artikel
 • Gebruiker Alle gebruikers, Basisarts, Beleidsmaker, Diëtist, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Geestelijk verzorger, Groepsbegeleider, Helpende, Huisarts, Kaderarts, Maatschappelijk werker, Medisch specialist, Physician assistant, Praktijkondersteuner, Psycholoog, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende, Vrijwilliger
 • Doelgroep Alle doelgroepen, Naasten, Ouderen, Volwassenen
 • Setting Alle settingen, Hospice
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 20 oktober 2022

Introductie

Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen en heeft invloed op mentale gezondheid. De impact op emotioneel functioneren verschilt per persoon. Een laag emotioneel functioneren houdt in dat iemand een gespannen, prikkelbaar, neerslachtig of bezorgd gevoel heeft.

Het doel van dit onderzoek is daarom om het emotioneel functioneren van nabestaanden na de dood van hun naaste met gevorderde kanker te onderzoeken. Daarnaast is ook bekeken wat de factoren zijn die hiermee samenhangen, om zo kwetsbare personen snel te kunnen herkennen en ondersteunen.

Methodiek

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, is gebruik gemaakt van de data van de eQuiPe-studie. In de eQuiPe-studie wordt gekeken naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met gevorderde kanker en hun naasten/ nabestaanden.

Bij 150 nabestaanden is het verband onderzocht tussen het emotioneel functioneren na overlijden en factoren zoals:

 • geslacht
 • aard van de relatie met de patiënt,
 • opleidingsniveau
 • algemene kwaliteit van leven voor overlijden
 • sociale steun voor en na overlijden
 • ondersteuning van zorgprofessionals na overlijden van de patiënt
 • leeftijd van de patiënt en de nabestaande
 • aantal jaren tussen de eerste diagnose en het overlijden van de patiënt

Resultaten

Na overlijden had bijna de helft van de nabestaanden (41%) een emotioneel functioneren dat lager was dan 71, wat inhoudt dat ze emotionele problemen hadden. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen vaker emotionele problemen hadden dan mannen. Een beter emotioneel functioneren voor het overlijden van de patiënt en meer sociale steun na het overlijden hadden een positief effect op het emotioneel functioneren na overlijden.

Conclusie/aanbevelingen

Bijna de helft van de nabestaanden ervaarde een laag emotioneel functioneren en de factoren die hier invloed op hebben, zijn geslacht, emotioneel functioneren voor overlijden, en sociale steun na overlijden. Het is dus belangrijk dat zorgprofessionals zorginterventies voor naasten inzetten tijdens het hele ziektetraject van de patiënt en niet alleen na het overlijden van de patiënt.

Relevantie voor praktijk

 • Aandacht voor het welzijn van naasten is gedurende het hele ziektetraject van de patiënt van belang, niet alleen na overlijden

Naar de publicatie

Ham, L., et al (2022). Emotional functioning during bereavement after the death of patients with advanced cancer and associated factors. Psychooncology 31(10);1719-1727

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 20 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.