Richtlijn Rouw
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Rouw

 • Aanbieder IKNL
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal
 • Versie 2012
 • Opleiding basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Een richtlijn over rouw bij patiƫnten en hulpverleners op basis van landelijk consensus. Onderwerpen die in deze richtlijn aan bod komen zijn:

 • beschrijving van rouw;
 • rouwtaken;
 • gecompliceerde rouw;
 • predisponerende factoren;
 • diagnostiek;
 • verliesverwerking;
 • begeleiding en therapie.

Daarnaast worden diverse mogelijkheden voor verwijzing gegeven, alsmede achtergrondinformatie met verwijzingen naar websites en adressen over rouw.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.